Bavarian Nordic gennemfører købet af rejsevaccineportefølje fra Emergent BioSolutions


KØBENHAVN, Danmark, 15. maj 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har afsluttet købet af rejsevaccineporteføljen fra Emergent BioSolutions Inc. (NYSE: EBS) (“Emergent”).

Med afslutningen af denne transaktion overtager Bavarian Nordic to markedsførte vacciner, Vivotif® mod tyfus og Vaxchora® mod kolera, samt en vaccinekandidat i fase 3 mod Chikungunya. Købet omfatter desuden forsknings- og udviklingsfaciliteter i USA, en produktionsfacilitet i Schweiz og kommercielle afdelinger med specialiseret salgsstyrke i EU og USA.

“Med afslutningen af denne transaktion har vi taget et væsentligt skridt fremad mod at blive en af de største rendyrkede vaccinevirksomheder,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic. “Opkøbet styrker vores førende position inden for rejsevacciner, udvider vores tilstedeværelse på tværs af nøglemarkeder, og giver desuden muligheder for yderligere vækst. Med tilføjelsen af faciliteter på tværs af både USA og Europa styrker vi vores forskning og udvikling samt produktionskapacitet og kan byde næsten 300 nye medarbejdere velkommen på vores færd mod at udvikle og levere flere livsvigtige vacciner rundt om i verden."

Ved transaktionens afslutning har Bavarian Nordic betalt USD 274 mio. kontant til Emergent, inklusive estimerede justeringer for arbejdskapital, gæld og andre sædvanlige justeringer ved afslutning. Den faktiske værdi af de estimerede justeringer vil blive vurderet efter afslutningen og kan føre til mindre ændringer. Emergent er desuden berettiget til at modtage yderligere fremtidige betalinger på op til USD 110 mio., betinget af opnåelsen af milepæle relateret til den succesfulde udvikling af Chikungunya-vaccinen (USD 80 mio.) og salgsresultater for de markedsførte vacciner (USD 30 mio.).

Opdaterede og fuldt konsoliderede finansielle forventninger forventes at blive udsendt senest i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet for 2023 i august 2023.

Morgan Stanley fungerede som rådgiver i transaktionen, mens Nordea og Cooley fungerede som henholdsvis finansiel og juridisk rådgiver.

For yderligere information om transaktionen, se selskabsmeddelelse nr. 03/2023.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering, og har en stærk produktportefølje af rejsevacciner samt vacciner mod endemiske sygdomme. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN® samt indlicenserede teknologier, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2023

Vedhæftet filAttachments

2023-19-da