Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2023


Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 31. maj 2023
Meddelelse nr. 241

Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2023

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede delårsrapport for 1. kvartal 2023.

  • Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2023 udgjorde et overskud på T.EUR 101.
  • Ingen værdiregulering på de tyske ejendomme.
  • Der er afdraget ekstraordinært EUR 1,0 mio. på lånet hos Ringkjøbing Landbobank.
  • Planlagt projektsalg af ejendommen Hesselvang 11, 8500 Grenaa jfr. børsmeddelelse nr. 240 af 31. maj 2023.
  • Fortsat betryggende soliditet på 58,1% og likvide reserver på TEUR 6.801.
  • Selskabet forventer at resultatet før værdiregulering og skat for 2023 vil ligge i intervallet T.EUR 200 – 600, hvilket er en nedjustering af tidligere udmeldte interval på T.EUR 400 – 800.
  • Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen

German High Street Properties A/S

Hans Thygesen

Bestyrelsesformand

Vedhæftet filAttachments

GHSP Q1 2023 310523 FINAL