MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding iværksætter strategisk proces for internationale aktiviteter og justerer forventninger til 2023


Bestyrelsen for MT Højgaard Holding har besluttet at iværksætte en strategisk proces for forretningsenheden MT Højgaard International. Målet er at reducere kompleksitet og risiko ved at nedskalere de internationale aktiviteter i en kontrolleret proces, der også omfatter frasalg og afvikling. Koncernen vil i endnu højere grad fokusere på den danske kerneforretning og primært være aktiv internationalt via afgrænsede projekter på udvalgte områder.

I forlængelse af den strategiske fokusering og forværrede resultater i MT Højgaard International justerer MT Højgaard Holding forventningerne til driftsresultatet i 2023 til 200-225 mio. kr. før særlige poster og eventuelle værdireguleringer i forbindelse med den strategiske proces mod tidligere 300-325 mio. kr. Omsætningen ventes uændret at udgøre i niveauet 9,0-9,5 mia. kr.

Nedjusteringen skyldes alene de internationale aktiviteter, som i 1. kvartal 2023 blot udgjorde 7% af koncernens omsætning. Den danske kerneforretning har frem til og med maj 2023 leveret bedre end ventede resultater efter en stærk udvikling i specielt MT Højgaard Danmark, og fremgangen ventes at fortsætte året ud, så den danske kerneforretning for femte år i træk forbedrer indtjeningen efter solid omsætningsvækst. Fremgangen i de danske aktiviteter er imidlertid ikke stærk nok til at opveje den markante forværring i MT Højgaard Internationals resultater, som især skyldes yderligere nedskrivninger på tre igangværende entrepriser i Grønland og for høje kapacitetsomkostninger.

Der er indsat ny ledelse for den grønlandske forretning, hvor der på kort sigt især er fokus på at færdiggøre de tre nævnte entrepriser (to kollegier og en lufthavn) bedst muligt. Markedstilgangen vil blive radikalt ændret, kapacitet og organisation vil blive tilpasset til et nyt forretningsomfang, og der vil blive taget skridt til at mindske kapitalbindingen. På de øvrige internationale markeder videreføres de allerede annoncerede tiltag. I det 60%-ejede portugisiske selskab Seth, som især er aktiv i Afrika, er der forhandlinger med mulige strategiske partnere. På Færøerne indstilles alt byggeri i 3. kvartal 2023. Derudover videreføres den lønsomme forretning i Maldiverne under MT Højgaard Danmarks ledelse for at skabe synergier inden for vandbyggeri.

”Efter at have intensiveret restruktureringsindsatsen og gennemgået aktiviteterne i MT Højgaard International i detaljer står det klart, at der er behov for en grundlæggende ændring i den strategiske tilgang til internationale aktiviteter. Derfor ændrer vi forretningsmodellen og skalerer aktiviteterne ned. Som hovedregel vil vi fremover kun arbejde internationalt med afgrænsede projekter inden for udvalgte kompetenceområder, hvor vi virkelig har noget at byde på,” siger koncernchef Henrik Mielke, MT Højgaard Holding.

Koncernchef Henrik Mielke og CFO Rasmus Untidt præsenterer ændringerne og besvarer spørgsmål på en telekonference den 12. juni kl. 8.30 (CEST). Telekonferencen kan følges live her.

Deltagere bedes ringe på nedenstående telefonnumre og indtaste PIN 531691.

Danmark + 45 78768490
Storbritannien + 44 203-7696819
USA + 1 646-787-0157


Yderligere oplysninger:

Henvendelse til koncernchef Henrik Mielke og CFO Rasmus Untidt kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet filAttachments

MTHH_Selskabsmeddelelse 9jun23