Leverer operasjonelt i tråd med planen


– I andre kvartal fortsetter vi å levere på strategien vi la frem i fjor, med solid operasjonell fremdrift. Kvaliteten på tjenestene våre og gode sikkerhetsløsninger fortsetter å drive vekst, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

– Vi fortsetter arbeidet med moderniserings- og effektiviseringstiltak som kommer til å drive forbedret kontantstrøm over tid, legger Brekke til.

  • Tjenesteinntektene var 15,8 milliarder kroner, som er en økning på 0,8 milliarder kroner eller 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. På organisk basis økte tjenesteinntektene med 4 prosent.
  • EBITDA før andre poster var 8,8 milliarder kroner og økte med 4 prosent, både på rapportert og organisk basis.
  • Resultat etter skatt for aksjonærene i Telenor ASA var 0,8 milliarder kroner i kvartalet.
  • Samlet fri kontantstrøm før fusjoner og oppkjøp var –0,2 milliarder kroner. Fri kontantstrøm ble påvirket av utbetalinger på 1,7 milliarder kroner knyttet til juridiske tvister i Bangladesh.
  • Belåningsgraden ved utgangen av kvartalet var 2,4x, som er en økning på 0,2x sammenlignet med utgangen av fjoråret. Belåningsgraden ble påvirket av utbytteutbetaling, tilbakekjøp av aksjer, ugunstige valutabevegelser og M&A.

Telenor opprettholder de finansielle utsiktene for 2023:

  • Lav til middels ensifret vekst i nordiske tjenesteinntekter 
  • Lav til middels ensifret vekst i nordisk EBITDA 
  • For den nordiske virksomheten er investeringer ventet å utgjøre omlag 17 prosent av inntektene

Nøkkeltall for Telenor Group*

  Andre kvartal Første halvår År
Millioner kroner 2023 2022 2023 2022 2022
Driftsinntekter 15 841 15 049 30 692 29 549 59 760
Organisk inntektsvekst 4% 5% 4% 2% 3%
Inntekter 20 224 19 247 39 411 37 678 76 877
Organisk inntektsvekst (%) 3% 4% 4% 3% 4%
Driftskostnader (6 777) (6 385) (13 218) (12 528) (25 229)
EBITDA før andre inntekter og andre kostnader 8 767 8 456 16 846 16 504 33 830
Organisk EBITDA-vekst (%) 4% 0% 3% -1% 1%
Driftsresultat 4 374 1 443 8 209 6 836 15 143
Andel resultat etter skatt fra tilknyttede selskaper (100) (67) (291) (172) (301)
Resultat til aksjeeiere i Telenor ASA 821 (1 113) 18 967 5 457 44 913
Driftsinvesteringer ekskludert leasing 3 437 3 452 6 971 6 368 13 560
Fri kontantstrøm før fusjoner og oppkjøp (M&A) (191) 930 242 3 364 9 866
Total fri kontanstrøm (518) 856 5 147 4 446 10 604
 Belåningsgrad 2.4 2.2 2.4 2.2 2.2

*Se side 44 i kvartalsrapporten for beskrivelse av alternative resultatmålinger.

Mediekontakt: 
David Fidjeland +47 93 46 72 24

Investorkontakt:
Frank Maaø +47 91 67 40 45