ZetaDisplay förvärvar Peakmedia – Ett ledande österrikiskt digital signage företag


Malmö – ZetaDisplay AB (publ) förvärvar Peakmedia digital signage GmbH, ett ledande österrikisk digital signageföretag. Förvärvet är ett viktigt steg för ZetaDisplay för att ytterligare stärka bolagets betydande marknadsnärvaro i DACH regionen och Europa. Affären kommer att bidra positivt till EBITDA och finansieras genom koncernens befintliga lånefaciliteter.

“Vi fortsätter nu att proaktivt att driva konsolideringen på den europeiska marknaden för Digital Signage. Det här senaste förvärvet kompletterar vår DACH plattform genom att ytterligare stärka vår tillväxt och kvalitetsambitioner. Peakmedia teamet, i tillägg till stark finansiell prestation, har en matchande entreprenöriell kultur samt bidrar positivt till vår affärsutveckling. Jag är mycket glad över att ha dem med i gruppen” kommenterar ZetaDisplays VD och Koncernchef, Per Mandorf

“Sedan vårt tyska bolagsförvärv 2021 har vi kontinuerligt utvärderat vår strategi för att växa på DACH marknaderna. Med tillskottet av Peakmedia till vår portfölj adderar vi betydande marknadsnärvaro vilket öppnar upp nya möjligheter i DACH, men även i södra och östra Europa samt på Balkan där Peakmedia har existerande kunder. Peakmedia tillför en attraktiv kundportfölj där vi kommer driva gemensamma tillväxt- och expansionsinitiativ över tid. Initialt genom gemensam produkt- och konceptutveckling, kommersiella samarbeten och tillförd finansiell kapacitet” tillägger Per Mandorf

För österrikiska Peakmedia är beslutet att ingå i en större koncern en naturlig del av tillväxtresan och Peakmedias ambition att stärka sin marknadsposition och kapacitet för utveckling av sina största kunder.

“Vi fattade ett strategiskt beslut att säkra vår tillväxtambition genom att integreras med en ledande internationell fullservicepartner. När vi analyserade marknaden framstod ZetaDisplay som en idealisk partner som kombinerade liknande entreprenörskultur och värderingar samt en tilltalande internationell kundportfölj med attraktiva koncept och mjukvaruutvecklingskapacitet. Vi kommer inledningsvis att fortsätta bedriva vår verksamhet under Peakmediavarumärket som en del av ZetaDisplay för att dra nytta av vår befintliga starka marknads- och varumärkesposition. Parallellt kommer vi att utveckla och integrera vår verksamhet, våra affärer och produkter för att anpassa oss till koncernens bredare erbjudande. Jag är extremt glad över de gemensamma utsikterna för vårt partnerskap och mer än redo att fortsätta vår spännande tillväxtresa som ett team och en del av ZetaDisplay”, kommenterar Peakmedias medgrundare och VD, Jonas Wilhelm

OM PEAKMEDIA

Peakmedia är ett ledande österrikiskt digital signage företag. Företaget grundades 2012 av de tre grundarna och hanterar nu cirka 9 000 aktiva licensierade installationer och sysselsätter över 20 heltidsanställda.  Peakmedia är baserat i Österrike, men företaget har även betydande aktiva installationer i Tyskland, Slovenien, Kroatien, Ungern, Rumänien, Italien och Schweiz med en kundbas bestående av ledande företag. Peakmedia tillhandahåller ett omfattande utbud av tjänster inom digital signage och audio till sina kunder. Detta inkluderar konceptdesign, installationstjänster, support och övervakning samt innehållsproduktion.

Malmö, 19 September 2023

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 19 september 2023 kl. 14.15 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Mandorf, President & CEO
Mobile: +46 704-25 82 34
E-Mail: per.mandorf@zetadisplay.com

Jog Dhody, Interim CFO
Mobile: +44 778 652 0802
E-Mail: jog.dhody@zetadisplay.com

Robert Bryhn, CMO / Head of Communication
Mobile: +46 709-80 20 80
E-Mail: robert.bryhn@@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är ledande i Norden och tvåa i Europa och vi driver dagligen den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra lösningar, koncept och vår mjukvara digitaliserar, påverkar och informerar människors beteende vid beslutstillfället i butiker, i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage där vi utvecklar och erbjuder fullservice och SaaS-lösningar. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter +500 Mkr och sysselsätter 200 medarbetare i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget över 80 000 installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av investmentbolaget Hanover Investors. Mer information på www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com

BilagaAttachments

ZetaDisplay förvärvar Peakmedia - Press release 19 September 2023