Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis kondigt resultaten H1 2023 aan en geeft een update over de operationele reorganisatie en herkapitalisatie


PERSBERICHT: VOORKENNIS / GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

26 september 2023, 07:00 CEST

BIOCARTIS KONDIGT RESULTATEN H1 2023 AAN EN GEEFT EEN UPDATE OVER DE OPERATIONELE REORGANISATIE EN HERKAPITALISATIE

Bedrijf organiseert vandaag een conference call met live webcast presentatie om 14:30 CEST / 13:30 BST (VK) / 08:30 EDT (VS) om de resultaten van H1 2023 te bespreken

 • Solide prestatie met 22% groei van inkomsten uit oncologiecartridges, een brutomarge van 40% op productverkopen en een verbetering van de EBITDA met 20% tot EUR -14,5m
 • Operationele reorganisatie en kostenbesparingsprogramma naderen voltooiing gericht op het bereiken van een operationeel break-even resultaat tegen het einde van 2024
 • Omvangrijk herkapitalisatie- en balansherstructureringsplan door gewaarborgde schuldeisers aangekondigd en verwachte liquidatie van beursgenoteerde holdingmaatschappij

Mechelen, België, 26 september 2023 - Biocartis Group NV (de “Vennootschap” of “Biocartis”), een innovatief bedrijf op het gebied van moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART), kondigt vandaag haar zakelijke hoogtepunten en financiële resultaten voor de eerste helft van 2023 aan, opgesteld in overeenstemming met IAS 34 'Tussentijdse financiële verslaggeving' zoals goedgekeurd door de Europese Unie, en geeft een update over de status van haar operationele reorganisatie en de herkapitalisatie.

In een reactie op de resultaten van H1 2023 en de gebeurtenissen na de verslagperiode zei Roger Moody, Chief Executive Officer van Biocartis: "De prestaties van de kernactiviteiten blijven sterk. Het werd echter duidelijk dat moeilijke marktomstandigheden in combinatie met de balans van de Vennootschap en de historische burn rate externe financiering onbereikbaar maakten. Gezien deze realiteit is het herkapitalisatie- en balansherstructureringsplan van de gewaarborgde schuldeisers dat we vandaag hebben aangekondigd, hoewel teleurstellend voor aandeelhouders en ongedekte obligatiehouders, noodzakelijk om de activiteiten te financieren en het grootste deel van de schuld af te lossen en stabiliteit op lange termijn te bieden voor de bedrijfsonderdelen van Biocartis. Het herkapitalisatie- en balansherstructureringsplan zal de belangen van onze klanten, leveranciers, partners en werknemers veiligstellen en stelt de operationele Biocartis bedrijven in staat om hun missie verder te zetten om universele toegang tot gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk te maken voor patiënten over de hele wereld door moleculaire testen gemakkelijk, snel en geschikt voor elk laboratorium te maken.

De operationele prestaties van Biocartis in H1 2023 bevestigen de sterke fundamenten van het bedrijf. Een solide groei van 22% van de kern inkomsten uit oncologie cartridges en een brutomarge van 40% op productverkopen werden aangevuld met een consistente bijdrage van samenwerkingsinkomsten uit ons groeiende netwerk van strategische partners.

Ik ben ervan overtuigd dat we, onder de nieuwe, geherkapitaliseerde holding en in combinatie met de operationele reorganisatie en het kostenbesparingsprogramma die nu worden afgerond, de weg naar een financieel gezond en duurzaam bedrijf zullen versnellen. "

Plan voor herkapitalisatie en herstructurering van de balans
De Vennootschap heeft vandaag aangekondigd dat haar gewaarborgde schuldeisers een akkoord hebben bereikt over een uitgebreide bedrijfsherstructurering en herkapitalisatietransactie (de "Transactie"). De transactie zal de belangen van klanten, leveranciers, partners en werknemers van Biocartis veiligstellen en zal helpen om de groeistrategie naar winstgevendheid van haar activiteiten voort te zetten en uit te voeren:

 • De gewaarborgde schuldeisers van de Vennootschap zullen eigenaar worden van de operationele dochterondernemingen van Biocartis door middel van uitwinning van zekerheden. Na uitwinning zal Biocartis Group NV naar verwachting op een ordelijke manier worden geliquideerd.
 • Er zal een nieuwe entiteit worden opgericht ("New Biocartis"), die eigendom is van de gewaarborgde schuldeisers, waaraan vrijwel alle activa van de Vennootschap zullen worden overgedragen na een verwachte uitwinning van zekerheden door de zekergestelde schuldeisers op de activa van de Vennootschap die aan deze schuldeisers in pand zijn gegeven.
 • Kredietverstrekkers onder de converteerbare termijnlening met eerste pandrecht van de Vennootschap en KBC zijn overeengekomen om hun schuld met eerste pandrecht over te dragen aan New Biocartis (of haar volledige dochtervennootschappen) en vorderingen op Biocartis Group NV kwijt te schelden. KBC is overeengekomen om hun financiering uit te breiden naar Biocartis NV en Biocartis US, Inc.
 • De interesten en vorderingen van de EUR 16 miljoen ongedekte 4,00% converteerbare obligaties met looptijd tot 2027 (ISIN BE0002651322) zullen worden afgeschreven tot nul volgens hun voorwaarden als onderdeel van de tenuitvoerlegging.
 • Aandeelhouders van Biocartis Group NV zullen geen uitkering ontvangen uit de uitwinning van de zekerheden en zullen naar verwachting niets ontvangen op het moment van de liquidatie.
 • Met betrekking tot New Biocartis:
  • De EUR 116 miljoen 4,5% Second Ranking Secured Convertible Bonds van de Vennootschap met looptijd tot 2026 (ISIN BE6338582206) (de "Obligaties", en de houders van de Obligaties, de "Obligatiehouders") zullen volledig worden geparticipeerd in New Biocartis en de Obligatiehouders zullen de primaire eigenaars worden van de operationele activiteiten van Biocartis als aandeelhouders van New Biocartis.
  • De Obligatiehouders zullen New Biocartis (en haar operationele dochterondernemingen) herkapitaliseren met EUR 40 miljoen aan eigen vermogen, ondersteund door een groep ondersteunende Obligatiehouders (de "Kapitaalinjectie").
  • Na de volledige vereffening van 116 miljoen EUR aan obligaties, de afschrijving van 16 miljoen EUR aan ongedekte 2027 obligaties en de afronding van de kapitaalinjectie, zal New Biocartis een brutoschuld hebben van minder dan 45 miljoen EUR en een nettoschuld van ongeveer nul.

Financiële hoogtepunten H1

 • Productgerelateerde inkomsten van EUR 23,5m (H1 2022: EUR 21,3m), inclusief EUR 18,4m uit 155k verkochte cartridges en EUR 5,1m uit de verkoop, verhuur en service van instrumenten:
  • EUR 17,5m omzet uit cartridges in oncologie, +22% jaar-op-jaar , dankzij een volumegroei van 14% in cartridges en een stijging van de gemiddelde verkoopprijs ('ASP') met 7%.
  • De bijdrage van COVID-19 testen aan de inkomsten uit cartridges daalde van 1,7 miljoen euro in H1 2022 tot 0,7 miljoen euro in H1 2023, een daling tot 3% van de totale productgerelateerde omzet.
  • ASP per commerciële cartridge van EUR 120 in oncologie en EUR 115 in totaal (H1 2022: respectievelijk EUR 113 en EUR 103)
  • EUR 5,1m omzet uit een wereldwijd Idylla™ geïnstalleerd bestand van 2.218 toestellen, met 133 netto nieuwe toestellen geplaatst in H1 2023 (H1 2022: 102)
  • Voortdurende dubbelcijferige groei van de inkomsten uit oncologiecartridges in alle regio's. Hernieuwde groei in de verkoop van instrumenten en oncologiecartridges in de VS in het tweede kwartaal van 2023 na een vertraging in het eerste kwartaal als gevolg van een prijsverhoging van de cartridges in het vierde kwartaal van 2022.
 • Samenwerkingsopbrengsten van 6 miljoen euro, een stijging van 18% ten opzichte van H1 2022 dankzij de uitbreiding van ons netwerk van strategische partners
 • De brutowinst op productverkopen steeg met 36% van 6,6 miljoen euro naar 9 miljoen euro, wat een brutomarge van 40% weerspiegelt, vergeleken met 32% in H1 2022 en een verdere verbetering ten opzichte van 37% in Q1 2023. Commerciële cartridges worden nu uitsluitend geproduceerd op de meer geautomatiseerde high-throughput productielijn ML2 na het buiten gebruik stellen van de oudere productielijn ML1 in Q1 2023.
  • EBITDA van EUR -14,5m (H1 2022: EUR -18,2m) en een kaspositie eind H1 2023 van EUR 25,2m

Organisatorische update

 • Operationele reorganisatie en kostenbesparingsprogramma
  • Het operationele reorganisatie- en kostenreductieprogramma dat op 15 juni 2023 werd aangekondigd, bevindt zich in de afrondende fase. In totaal zullen ongeveer 125 functies worden gereduceerd. Daarnaast is de rol van ongeveer 20 functies aanzienlijk gewijzigd. Een deel van deze functies zal gedurende de rest van 2023 worden afgebouwd om een soepele overdracht van activiteiten te waarborgen. De reorganisatie wordt gerealiseerd door een overgang naar een slankere en meer wendbare managementstructuur en een grotere focus op de uitbreiding van het testmenu met partnerfinanciering en een meer gerichte commerciële strategie in de VS om het gebruik van oncologische testen te vergroten. De reorganisatie zal naar verwachting leiden tot een jaarlijkse kostenbesparing van ongeveer 18 miljoen euro. Het proces is afgerond in overeenstemming met de Belgische regels voor collectief ontslag. De totale kosten in verband met de operationele reorganisatie bedragen EUR 4,3 miljoen.
  • Gericht op de toekomst blijft de kern van de strategie van Biocartis het verbeteren van toegang tot moleculaire diagnostische testen in de oncologie, met een gestroomlijnde organisatie die investeringen zal richten op het genereren van winstgevende productinkomsten en strategische partnerschappen die het potentieel hebben om aanzienlijke waarde op lange termijn te genereren.
 • Management wijzigingen:
  • Benoeming van Roger Moody als nieuwe CEO per 24 april 2023, waarbij Herman Verrelst overgaat naar de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur
  • Benoeming van George Cardoza als nieuwe CFO en Hoofd Service Delivery per 7 augustus 2023 na het ontslag van Jean-Marc Roelandt als CFO van de Vennootschap per 4 aug 2023
  • Ontslagname van Piet Houwen als COO per 1 september 2023 als onderdeel van de operationele reorganisatie
 • Cartridge productie - De transfer van alle Idylla™ assays naar de tweede generatie cartridge productielijn ('ML2') werd voltooid en alle commerciële cartridge productie productie op ML1 werd gestopt na Q1 2023. Verwacht wordt dat de verdere schaalvergroting van de meer geautomatiseerde productielijn met hoge doorvoer ML2 de productiekosten voor cartridges verder zal verlagen en zal bijdragen aan een brutomarge op producten van 40-45% voor het volledige jaar 2023.
 • Nieuwe medische adviesraad - oprichting van nieuwe medische adviesraad aangekondigd op 28 augustus 2023, bestaande uit gerenommeerde praktijkleiders om te helpen bij een snellere groei van diagnostische partnerschappen en om waardevolle technologische inzichten en deskundige kennis te bieden op het gebied van oncologie in het algemeen en van farmaceutische behoeften in het bijzonder.


Idylla™ testmenu, partnerschappen & publicaties

 • Menu- en productregistraties testen
  • Lancering bij geselecteerde klanten op 9 februari 2023 van de Idylla™ IDH1-2 Mutation Assay Kit (RUO). De test werd vervolgens in juli 2023 wereldwijd gelanceerd.
  • Aankondiging op 2 maart 2023: 510(k) goedkeuring door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor de Idylla™ MSI Test
  • Japan - Eind april 2023 kreeg Nichirei Biosciences, de distributiepartner van Biocartis in Japan, de goedkeuring van de Japanse bevoegde autoriteiten (Ministry of Health, Labor and Welfare) om de Idylla™ KRAS Mutation Test en de Idylla™ NRAS-BRAF Mutation Test in Japan te commercialiseren.
 • Samenwerkingsverbanden:
  • Aankondiging op 4 april 2023 van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met APIS Assay Technologies Ltd. Voor de ontwikkeling van APIS' Breast Cancer Subtyping assay op het Idylla™ Platform. Deze assay, die al beschikbaar is voor in-vitro diagnostisch gebruik1 in gecentraliseerde expertlaboratoria in het Verenigd Koninkrijk, zal gecommercialiseerd worden2 door Biocartis vóór de Idylla™ versie van de assay.
  • Aankondiging op 10 augustus 2023 van een nieuw postcommercieel samenwerkingsprogramma met Lilly om via een lopend, door Lilly gesponsord onderzoek de voordelen te onderzoeken van het toevoegen van Idylla™ aan moleculaire diagnostische workflows in wereldwijde klinische laboratoria en om de verbetering van diagnostische workflows in Amerikaanse gemeenschappen te begeleiden.
 • Publicaties
  • In H1 2023 werden 17 nieuwe artikelen gepubliceerd, die verder bewijs leveren van de robuuste en nauwkeurige prestaties van Idylla™ in combinatie met veel kortere doorlooptijden in vergelijking met andere testmethoden. Met name een retrospectief en prospectief onderzoek naar het bepalen van EGFR-mutaties uit FFPE weefsel stalen3 benadrukte dat het integreren van de ultrasnelle Idylla™ als een kritische screeningstap voordat NGS wordt ingezet, patiënten tijdige en uitgebreide voordelen kan bieden, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelingsresultaten bij niet-kleincellige longkanker.

KERNCIJFERS H1 2023
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de kerncijfers en een uitsplitsing van de bedrijfsinkomsten voor H1 2023 en H1 2022. De geconsolideerde jaarrekening en bijbehorende toelichtingen zijn opgenomen in het halfjaarverslag 2023 van Biocartis dat hier beschikbaar is op de website van het bedrijf.

Kerncijfers (EUR 1.000)H1 2023H1 2022% Verandering
Totale bedrijfsopbrengsten29,61726,77111%
Kosten van verkochte goederen-13,378-13,720-2%
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling-18,091-19,251-6%
Verkoop- en marketingkosten-10,892-10,0508%
Algemene en administratieve kosten-8,018-8,376-4%
Bedrijfskosten-50,379-51,397-2%
Bedrijfsresultaat-20,762-24,626-16%
Netto financieel resultaat-10,140-3,805166%
Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen-375-432-13%
Inkomstenbelasting2396-76%
Netto resultaat-31,254-28,7679%
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten-29,262-24,15421%
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-1,132-1,594-29%
Kasstroom uit financieringsactiviteiten29,680-9,542-411%
Nettokasstroom 1-714-35,290-98%
Geldmiddelen en kasequivalenten225,17819,72428%
Financiële schuld152,247147,1663%

1 Exclusief het effect van wisselkoersverschillen op kassaldi in vreemde valuta
2 Inclusief EUR 1,2m aan in pand gegeven geldmiddelen in H1 2022 en H1 2021

Bedrijfsopbrengsten (EUR 1.000)H1 2023H1 2022% Verandering
Inkomsten uit samenwerking5,9875,08218%
Verkoop Idylla™ systemen4,0003,8245%
Verkoop van Idylla™ systemen1,14597717%
Verkoop Idylla™ cartridges18,35916,47711%
Productgerelateerde omzet23,50421,27810%
Totale inkomsten29,49126,36012%
Subsidies en overige inkomsten126411-69%
Totale bedrijfsopbrengsten29,61726,77111%
 • Totale bedrijfsopbrengsten - De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen 29,6 miljoen euro in vergelijking met 26,8 miljoen euro in H1 2022. De productgerelateerde inkomsten stegen met 10% van 21,3 miljoen euro in H1 2022 naar 23,5 miljoen euro in H1 2023. Binnen de productverkoop bedroegen de inkomsten uit de verkoop van cartridges 18,4m. De inkomsten uit de verkoop van oncologiecartridges bedroegen 17,5m euro en stegen met 22% jaar-op-jaar. De inkomsten uit de verkoop van Idylla™ SARS-CoV-2 tests4 blijven dalen en bedroegen 0,7 miljoen euro in vergelijking met 1,7 miljoen euro in H1 2022. Inkomsten uit de verkoop, verhuur en service van Idylla™ instrumenten stegen met 7% en bedroegen 5,1m EUR (H1 2022: 4,8m EUR). 133 netto nieuwe plaatsingen in H1 2023 verhoogden de wereldwijd geïnstalleerde basis tot 2.218, gelijkmatig verdeeld tussen reagenshuurovereenkomsten en rechtstreekse kapitaalverkopen. Samenwerkingsopbrengsten bedroegen EUR 6 miljoen in H1 2023 vergeleken met EUR 5,1 miljoen in H1 2022 en bestonden grotendeels uit ontwikkelingsdiensten geleverd aan ons groeiende netwerk van strategische partners.
 • Brutowinst - De brutowinst op productverkopen bedroeg 9 miljoen euro, een stijging van 32% ten opzichte van 6,6 miljoen euro in H1 2022. De brutomarge op producten blijft stijgen, van 32% in H1 2022 naar 40% in H1 2023, gedreven door het verder opschalen van de high-throughput productielijn ML2 en de stijgende ASP. Het eerste kwartaal van 2023 was het laatste kwartaal waarin de productie van cartridges plaatsvond op de oude productielijn ML1, die nu niet langer in gebruik is voor de commerciële productie van cartridges. De totale ASP voor cartridges steeg van EUR 103 in H1 2022 naar EUR 115 in H1 2023, als gevolg van de dalende verkoop van de goedkopere Idylla™ SARS-CoV-2 testen en de aanhoudend hogere bijdrage van duurdere nieuwe testen in de oncologie.
 • OPEX - De totale bedrijfskosten (exclusief verkoopkosten) van 37 miljoen euro in H1 2023 daalden licht met 0,7 miljoen euro ten opzichte van 37,7 miljoen euro in H1 2022. De kostenreductie die werd doorgevoerd in het vierde kwartaal van 2022 werd gedeeltelijk tenietgedaan door de impact van de hoge inflatie die leidde tot een verplichte indexering van lonen en salarissen in januari 2023 van meer dan 11% in België.
 • Bedrijfsresultaat - De aanhoudende omzetgroei en de hogere brutowinst droegen bij aan een verbetering van de EBITDA met 20% op jaarbasis, van EUR -18,2 miljoen in H1 2022 tot EUR -14,5 miljoen in H1 2023.
 • Nettokasstroom en kaspositie - De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten steeg van EUR 24,2 miljoen naar EUR 29,3 miljoen, ondanks het verbeterde bedrijfsresultaat, dat teniet werd gedaan door EUR 10,3 miljoen investeringen in werkkapitaal (H1 2022: EUR 2,6 miljoen) en EUR 1 miljoen hogere rentelasten. Vorig jaar werd het werkkapitaal gunstig beïnvloed door de inning van de brandverzekeringsclaim. Bovendien werd een aanzienlijk bedrag aan transactiekosten in verband met de herkapitalisatie betaald tijdens de eerste helft van 2023 en stegen de handelsvorderingen o.a. door de uitgestelde betaling van diensten aan bepaalde samenwerkingspartners die naar verwachting geïnd zullen worden tijdens de tweede helft van 2023. De investeringskasstromen bedroegen EUR 1,1m en omvatten de opname van de converteerbare obligatie door SkylineDx na het bereiken van een overeengekomen mijlpaal in de ontwikkeling van de Idylla™ versie van SkylineDx's Merlin assay. Op 16 januari 2023 werd de uitgebreide herkapitalisatie voltooid en de financieringskasstromen omvatten 34,4 miljoen euro netto-opbrengsten uit de uitgifte van 25 miljoen euro nieuwe converteerbare obligaties met tweede pandrecht en de laatste opname van 12 miljoen euro onder de converteerbare termijnlening.

IDYLLA™ TESTMENU OUTLOOK

Na het verkrijgen van de US FDA 510(k) goedkeuring voor de Idylla™ MSI Test in Q1 2023 en de wereldwijde beschikbaarheid van de Idylla™ IDH1-2 Mutatie Assay Kit (RUO), verwacht Biocartis de volgende reglementaire mijlpalen te bereiken en de hieronder vermelde assays te lanceren. De timing van de geplande lancering van partnertests blijft onder voorbehoud van wijzigingen opgelegd door de relevante partners:

 • Idylla™ PIK3CA-AKT1 Mutatie Assay - RUO-product ontwikkeld in samenwerking met LifeArc
 • Idylla™ Merlin CP-GEP Assay - RUO lancering in samenwerking met SkylineDx
 • Idylla™ ThyroidPrint Assay - RUO lancering in samenwerking met GeneproDx

GEBEURTENISSEN NA DE PERIODE

 • Aankondiging van benoeming van George Cardoza als nieuwe CFO en Hoofd Service Delivery - zie hierboven
 • Aankondiging van nieuwe samenwerking met Lilly - zie hierboven
 • Oprichting van de nieuwe Medische Adviesraad - zie hierboven
 • Omvangrijk plan voor herkapitalisatie en herstructurering van de balans door zekergestelde crediteuren - zie hierboven

FINANCIËLE KALENDER

 • 9 november 2023         Q3 2023 Bedrijfsupdate

Biocartis organiseert vandaag om 14:30 CEST / 13:30 BST (UK) / 08:30 EDT (US) een conference call met live webcast presentatie om de H1 2023 resultaten te bespreken. Deelnemers die de webcast presentatie live willen volgen, worden uitgenodigd om op deze link te klikken. Deelnemers die het evenement telefonisch willen bijwonen, moeten zich hier voorafgaand aan de conferentie registreren. Na registratie krijgt elke deelnemer inbelnummers en een persoonlijke pincode. De conference call en webcast worden in het Engels gehouden. Een herhaling van de webcast zal beschikbaar zijn op de Biocartis website voor investeerders kort daarna.

VERKLARING VAN DE COMMISSARIS

De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2023 is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 'Tussentijdse financiële verslaggeving' zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Zij bevatten niet alle informatie die is vereist voor de volledige jaarrekening en dienen daarom te worden gelezen samen met de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2022. De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie wordt voorgesteld in duizenden euro's (tenzij anders vermeld). De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie werd goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur. De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, vertegenwoordigd door Nico Houthaeve, heeft een nazicht uitgevoerd dat geen betekenisvolle aanpassingen aan de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële verklaring aan het licht heeft gebracht en die benadrukt dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie werd opgesteld op een andere basis dan die van het continuïteitsbeginsel. Het tussentijds financieel verslag 2023E en het verslag van het nazicht van de commissaris zijn beschikbaar op http://www.biocartis.com/.

--- EINDE---

Meer informatie:

Investor Relations Biocartis
e-mail        ir@biocartis.com

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ Platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen en door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ Platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis testen aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker en leverkanker, alsook sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op Twitter, Facebook of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. Het Biocartis en Idylla™ handelsmerk en logo zijn gebruikte handelsmerken die eigendom zijn van Biocartis. Raadpleeg de productetikettering voor het toepasselijke beoogde gebruik van elk afzonderlijk Biocartis-product.

Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, direct of indirect, in enig rechtsgebied waar dit onwettig zou zijn. Personen die dit persbericht lezen, dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige schending van dergelijke beperkingen door enig persoon. Dit persbericht vormt geen aanbieding of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in enig rechtsgebied. Er mogen geen effecten van Biocartis worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission of een vrijstelling van registratie onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht, die de huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap weerspiegelen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen zoals de bedrijfsresultaten, financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de sector waarin de Vennootschap actief is. Toekomstgerichte verklaringen houden naar hun aard een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen het resultaat en de financiële gevolgen van de hierin beschreven plannen en gebeurtenissen negatief beïnvloeden. Een groot aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, concurrentie en technologie, kunnen ertoe leiden dat de feitelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten aanzienlijk afwijken van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht over trends of activiteiten in het verleden zijn geen garanties voor toekomstige prestaties en mogen niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Bovendien, zelfs als de werkelijke resultaten of ontwikkelingen in overeenstemming zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, zijn deze resultaten of ontwikkelingen mogelijk niet indicatief voor resultaten of ontwikkelingen in toekomstige perioden. Er worden geen verklaringen en waarborgen gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of billijkheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg wijst de Vennootschap uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om updates of herzieningen van toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bekend te maken als gevolg van wijzigingen in de verwachtingen of wijzigingen in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien de wet- of regelgeving dit uitdrukkelijk vereist. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch een van haar dochterondernemingen of functionarissen of werknemers van dergelijke personen garanderen dat de veronderstellingen die aan dergelijke toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige juistheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het daadwerkelijk plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U dient niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, die uitsluitend gelden op de datum van dit persbericht.


1 Geregistreerd als IVD in het Verenigd Koninkrijk, aanvraag voor IVDR CE-markering in behandeling
2 In de Europese Unie en geselecteerde exportmarkten
3 Qui et al. Ultrasnelle Idylla™ EGFR-mutatiescreening gevolgd door sequencing met de volgende generatie: Een geïntegreerde oplossing voor moleculaire diagnose van niet-kleincellige longkanker. Front Oncol. 2023

4 De Idylla™ SARS-CoV-2-test (CE-IVD) en het Idylla™ SARS-CoV-2/Flu/RSV-panel (CE-IVD)