Telenor leverer sterkt kvartal


– Tredje kvartal var et sterkt kvartal for Telenor. Vi leverte solid vekst i Norden og fikk bekreftet lovende synergiutsikter i Asia, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.  

Tjenesteinntektene var 15,8 milliarder kroner, som er en økning på 0,5 milliarder kroner eller fire prosent sammenlignet med samme periode i fjor. EBITDA justert for de positive engangseffektene i Pakistan i 2022, økte med syv prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Organisk EBITDA økte med én prosent. 

– Vår suksess avhenger av vår evne til å skape verdi for kundene våre, og det er vår viktigste drivkraft. Vi fortsetter å få gode tilbakemeldinger fra kundene våre. Nylig ble vi rangert i topp på kundetilfredshet av mobilkundene våre i Danmark, Finland og Sverige, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.  

Telenor Norden leverte fire prosent vekst i tjenesteinntekter og åtte prosent EBITDA-vekst i tredje kvartal, støttet av operasjonell fremdrift og lavere energipriser. Veksten i mobilsegmentet holdt seg stabil på rundt fem prosent.  

I Asia har Telenor nummer én-posisjon i tre av fire markeder, med en total kundebase på 200 millioner mennesker. Telenor sine selskaper i Asia viste alle underliggende vekst til tross for krevende makroøkonomiske forhold. Telenor Asia sine tjenesteinntekter, justert for den tidligere nevnte engangseffekten fra i fjor, styrket seg med seks prosent, mens EBITDA økte med fire prosent. Økningen var drevet av økte mobilinntekter i både Bangladesh og Pakistan, som mer enn kompenserte for den negative effekten av inflasjon inkludert høyere energipriser.  

– Gode produkter, fri kontantstrømsopptjening og langsiktig verdiskapning fortsetter å være det viktigste for oss, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor. 

 

Oppdaterte finansielle utsikter for 2023:  

  • Over tre prosent organisk vekst i nordiske tjenesteinntekter (oppdatert fra lav til middels ensifret vekst).  
  • Tre til fire prosent organisk vekst i nordisk EBITDA (oppdatert fra lav til middels ensifret vekst).   
  • For den nordiske virksomheten er investeringer ventet å utgjøre omlag 17 prosent av inntektene (uendret). 

Nøkkeltall for Telenor Group* 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tredje kvartal 
 
 
 
 
 

Første tre kvartal halvår 
 
 
 
 
 

År 
 
 
 
 
 

Millioner kroner 
 
 
 
 

2023 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 

2023 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
 

Driftsinntekter 
 
 
 
 

15 775 
 
 
 
 

15 227 
 
 
 
 

46 467 
 
 
 
 

44 775 
 
 
 
 

59 760 
 
 
 
 
 

Organisk inntektsvekst  
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 

6% 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

3% 
 
 
 
 
 

Inntekter 
 
 
 
 

20 108 
 
 
 
 

19 531 
 
 
 
 

59 518 
 
 
 
 

57 210 
 
 
 
 

76 877 
 
 
 
 
 

Organisk inntektsvekst (%)  
 
 
 
 

2% 
 
 
 
 

6% 
 
 
 
 

3% 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 
 

Driftskostnader 
 
 
 
 

(6 331) 
 
 
 
 

(5 946) 
 
 
 
 

(19 550) 
 
 
 
 

(18 474) 
 
 
 
 

(25 229) 
 
 
 
 
 

EBITDA før andre inntekter og andre kostnader  
 
 
 
 

9 251 
 
 
 
 

9 287 
 
 
 
 

26 097 
 
 
 
 

25 790 
 
 
 
 

33 830 
 
 
 
 
 

Organisk EBITDA-vekst (%)  
 
 
 
 

1% 
 
 
 
 

6% 
 
 
 
 

2% 
 
 
 
 

1% 
 
 
 
 

1% 
 
 
 
 
 

Driftsresultat 
 
 
 
 

4 987 
 
 
 
 

4 980 
 
 
 
 

13 195 
 
 
 
 

11 816 
 
 
 
 

15 143 
 
 
 
 
 

Andel resultat etter skatt fra tilknyttede selskaper  
 
 
 
 

23 
 
 
 
 

(93) 
 
 
 
 

(269) 
 
 
 
 

(264) 
 
 
 
 

(301) 
 
 
 
 
 

Resultat til aksjeeiere i Telenor ASA 
 
 
 
 

2 451 
 
 
 
 

1 549 
 
 
 
 

21 417 
 
 
 
 

7 006 
 
 
 
 

44 913 
 
 
 
 
 

Driftsinvesteringer ekskludert leasing 
 
 
 
 

2 666 
 
 
 
 

3 172 
 
 
 
 

9 637 
 
 
 
 

9 540 
 
 
 
 

13 560 
 
 
 
 
 

Fri kontantstrøm før fusjoner og oppkjøp (M&A)  
 
 
 
 

4 330 
 
 
 
 

3 955 
 
 
 
 

4 572 
 
 
 
 

7 319 
 
 
 
 

9 866 
 
 
 
 
 

Total fri kontanstrøm 
 
 
 
 

4 331 
 
 
 
 

5 211 
 
 
 
 

9 479 
 
 
 
 

9 657 
 
 
 
 

10 604 
 
 
 
 
 

 Belåningsgrad 
 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 

2.1 
 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 

2.1 
 
 
 
 

2.2 


 

Mediekontakt:   
Ingibjörg Meyer-Myklestad +47 90 60 55 05 

Investorkontakt: 

Frank Maaø +47 91 67 40 45