Værdiregulering af ejendomme


Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 1. november 2023

Meddelelse nr. 244

Værdiregulering af ejendomme

Selskabets bestyrelse har i forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2023 vurderet German High Street Properties-koncernens tyske ejendomsportefølje til EUR 93,0 mio., hvilket giver en negativ værdiregulering på EUR 3,0 mio. i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2023 i forhold til seneste ejendomsværdi i halvårsregnskab 2023.

Tyske ejendomsvurdering siden 31.12.2021:

Tyske ejendomme værdiansættelse, EUR 100,7 mio. pr. 31.12.2021
Tyske ejendomme værdiansættelse, EUR 99,2 mio. pr. 30.09.2022
Tyske ejendomme værdiansættelse, EUR 96,0 mio. pr. 31.12.2022
Tyske ejendomme værdiansættelseEUR 93,0 mio. pr. 30.09.2023

Årsagen til faldet i ejendomsværdien er en kombinationen af lavere lejeniveauer for detaillejemål i forbindelse med genudlejning, herunder en længere genudlejningstid, og et stigende afkastkrav på tyske strøgejendomme.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen
German High Street Properties A/S

Hans Thygesen
Bestyrelsesformand