Pelepasan metana masih menjadi cabaran yang sukar difahami bagi industri minyak dan gas


LONDON dan HOUSTON dan SINGAPORE, Nov. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metana masih menjadi cabaran penting bagi industri minyak dan gas. COP28 boleh membuktikan detik penting untuk komitmen pengurangan metana dan syarikat serta kerajaan perlu mengambil langkah kukuh untuk mengurangkan pelepasan dan menguatkuasakan piawaian baharu, menurut laporan Horizons baharu daripada Wood Mackenzie. 

Pelepasan metana menyumbang hampir satu pertiga daripada kenaikan suhu global sejak permulaan era perindustrian dan industri minyak dan gas dianggarkan menyumbang sehingga satu perempat daripada pelepasan metana (antropogenik) yang disebabkan oleh manusia, menurut Mission Invisible: menangani cabaran metana industri minyak dan gas

Menurut Wood Mackenzie’s Emissions Benchmarking Tool, kerugian metana biasa bagi setiap medan adalah kecil – kurang daripada 500 kilogram sejam (kira-kira 0.65 juta kaki padu sehari), iaitu berada di bawah resolusi terukur kebanyakan satelit semasa — tetapi sekitar 96% daripada semua bidang mengalami pelepasan pada skala ini, menjadikannya masalah kumulatif yang besar. Pelepasan yang lebih ketara dari medan yang lebih besar sering tersebar di pelbagai kemudahan pengeluaran, menjadikannya lebih sukar untuk diukur.

Peranan kerajaan
Menurut laporan itu, tindakan kerajaan dalam usaha untuk mengurangkan pelepasan adalah penting dan tiga tindakan peringkat tinggi ini boleh meningkatkan kemajuan:

  1. Hasrat yang lebih kuat. Dasar yang dapat dilaksanakan dan dikuatkuasakan akan menjadi permulaan yang baik, seperti kerjasama global untuk menghentikan semua pembakaran dan pelepasan berskala besar.
  2. Penguatkuasaan yang konsisten. Penggubal dasar dan pengawal selia mesti bekerjasama dengan industri untuk menetapkan sasaran dan garis masa yang realistik untuk pengurangan pelepasan sambil memastikan yuran dan denda dikenakan dengan sewajarnya dan jalan keluar dari segi undang-undang ditutup.
  3. Sokongan kewangan untuk teknologi. Kerajaan boleh menyokong pembiayaan untuk meningkatkan kedua-dua teknologi pengukuran dan penyelesaian pengurangan. Contohnya, Akta Pengurangan Inflasi AS (IRA) menyediakan US$350 juta pembiayaan tersedia untuk memantau dan mengurangkan pelepasan metana.

Kevin Baxter
+44 330 124 9400
Kevin.Baxter@woodmac.com

Vivien Lebbon
+44 330 174 7486
Vivien.lebbon@woodmac.com

Mark Thomton
+1 630 881 6885
Mark.thomton@woodmac.com

Hla Myat Mon
+65 8533 8860
Hla.MyatMon@woodmac.com

The Big Partnership (Agensi PR UK)
woodmac@bigpartnership.co.uk

Perihal Wood Mackenzie
Wood Mackenzie ialah perniagaan cerapan global untuk pembaharuan, tenaga dan sumber semula jadi. Berpandukan data. Diperkasakan manusia. Dalam revolusi tenaga, perniagaan dan kerajaan memerlukan cerapan yang boleh dipercayai dan boleh diambil tindakan untuk memimpin peralihan ke masa depan yang mampan. Itulah sebabnya kami meliputi keseluruhan rantaian bekalan dengan keluasan dan kedalaman yang tiada tandingannya, disokong oleh pengalaman lebih daripada 50 tahun dalam sumber semula jadi. Hari ini, pasukan kami yang terdiri daripada lebih 2,000 pakar beroperasi merentasi 30 lokasi global, memberi inspirasi kepada keputusan pelanggan melalui analisis masa nyata, perundingan, acara dan kepimpinan pemikiran. Kami bersama-sama memberikan pandangan yang diperlukan mereka untuk memisahkan risiko daripada peluang dan membuat keputusan yang berani pada detik yang paling penting. Untuk maklumat lanjut, layari woodmac.com.