Bavarian Nordic offentliggør delårsregnskab for de første ni måneder af 2023


KØBENHAVN, Danmark, 16. november 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag regnskab for de første ni måneder af 2023 samt rapporterede på begivenheder for tredje kvartal 2023.

  • Omsætningen i de første ni måneder steg med 148% til DKK 4.615 mio. sammenlignet med samme periode året før, og driftsoverskuddet (EBITDA) steg til DKK 1.552 mio.
  • Den øgede omsætning skyldes vækst i begge forretningsområder: travel health og public preparedness. Omsætningen fra travel health steg med 56% til DKK 1.608 mio. som følge af fortsat vækst i den globale rejseaktivitet, stærk brand performance og den nylige udvidelse af rejsevaccineporteføljen. Omsætningen fra public preparedness steg med 316% til DKK 2.890 mio., overvejende som følge af kontrakter med regeringer i forbindelse med mpox-udbruddet i 2022/2023. Øvrige indtægter udgjorde DKK 117 mio.
  • De finansielle forventninger til helåret fastholdes med en omsætning på ca. DKK 6.900 mio. og et driftsresultat før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) på ca. DKK 2.300 mio. Forventningerne antager, at en mindre del af de tidligere annoncerede ordrer på koppe-/mpox-vacciner sandsynligvis vil blive leveret i første halvdel af januar 2024, fremfor anden halvdel af december. Effekten af dette opvejes af en fortsat stærk rejsevaccineforretning.
DKK mio.Q3 2023Q3 20229m 20239m 20222023 forventet *
Omsætning1.3761.0044.6151.8606.900
EBITDA3802261.552142.300

* Cirkatal

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “Vores rejsevaccineforretning har fortsat vist meget stærke resultater, og med den nylige udvidelse af vores portefølje, sammen med udsigterne til at lancere vores chikungunya-vaccine, har vi etableret et stærkt fundament for vækst og positioneret Bavarian Nordic som en global leder inden for rejsevacciner. Et stærkt vaccinesalg i forbindelse med mpox-udbruddet i 2022/23 bidrog til en stigning på næsten 150% i den totale omsætning for de første ni måneder, og vi fastholder forventningerne til helåret, som ventes at blive endnu et rekordår for Bavarian Nordic. Den hidtidige globale efterspørgsel på mpox-vacciner har overvejende været drevet af det offentlige sundhedsberedskab, men med de seneste nationale vaccineanbefalinger fra USA og Tyskland ser vi et begyndende privat marked, hvor Bavarian Nordic kan styrke adgangen til mpox-vacciner for personer i risikogruppen samt muligheden for at skabe et vedvarende forretningsområde, der komplementerer vores nuværende partnerskaber med regeringer rundt om i verden omkring lageropbygning af koppevacciner.”

Begivenheder I tredje kvartal

  • Forberedelserne til indsendelse af registreringsansøgninger til myndighederne i USA og Europa for chikungunya-vaccinekandidaten, CHIKV VLP i 2024 skrider frem efter fremlæggelsen af positive toplinjeresultater fra to fase 3-forsøg i både voksne og unge i alderen 12-64 år og voksne i alderen 65 år og opefter. Et nyt fase 3-forsøg med deltagere fra de foregående forsøg er igangsat med henblik på at evaluere den langsigtede sikkerhed og immunogenicitet af vaccinekandidaten samt boostervaccination med CHIKV VLP i op til 5 år efter primær vaccination.
  • En ny kontrakt på USD 120 mio. blev indgået med den amerikanske regering, primært til understøttelse af produktion af ny råvaccine I 2023, som delvist vil genopfylde lageret, der blev anvendt til produktion af vacciner under mpox-udbruddet.
  • Der blev indgået endnu en kontrakt om levering af koppevacciner til rescEU, som er et strategisk beredskabslager hørende under EU. Kontrakten har en værdi af mere end EUR 11 mio. hvilket bringer den samlede forventede omsætning fra rescEU kontrakter i 2024 op på EUR 21 mio.

Begivenheder efter rapporteringsperioden

  • I oktober stemte den rådgivende vaccinekomité (ACIP) hos det det amerikanske center for infektionsforebyggelse og folkesundhed (CDC) for at anbefale rutinemæssig brug af JYNNEOS® hos voksne, der er i risikogruppen for smitte med mpox, og udvidede dermed den tidligere anbefaling, der kun dækkede udbrudssituationer. Betinget af endelig godkendelse af anbefalingerne, forventer Bavarian Nordic at lancere JYNNEOS kommercielt i USA i første halvår 2024.
  • Bestyrelsen har udpeget Montse Montaner Picart til observatør i bestyrelsen med henblik på at indstille hende til valg på generalforsamlingen i april 2024. Montse Montaner Picart er tidligere Chief Sustainability Officer, og den første af slagsen, hos Novartis, hvor hun har bestredet en række ledende stillinger gennem hendes mere end 30 år lange karriere i den farmaceutiske industri. Hun har modtager adskillige anerkendelser for hendes lederskab i udviklingen af bæredygtige strategier for virksomheder.

Webcast og telefonkonference
Selskabets ledelse afholder en telefonkonference for investorer og analytikere i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere delårsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen via https://bit.ly/3tonMNp. For at stille spørgsmål, skal der foretages registrering forud for eventet via https://bit.ly/48Cp0F2.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 36 / 2023

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering, og har en stærk produktportefølje af rejsevacciner samt vacciner mod endemiske sygdomme. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Vedhæftet filAttachments

Delårsrapport Q3 2023