Storaktionærmeddelelse


Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 1. december 2023
Meddelelse nr. 247

Storaktionærmeddelelse

Sparekassen Danmark A/S har meddelt German High Street Properties A/S, i henhold til lov om kapitalmarkeder § 38, stk. 1, at Sparekassen Danmark A/S, efter annullering af 100.000 stk. aktier vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i German High Street Properties A/S den 30. november 2023, ejer 15,33 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i selskabet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen

German High Street Properties A/S

Hans Thygesen

Bestyrelsesformand