Clean Motion, utfall teckningsoptioner serie TO2


Utfallet avseende av Clean Motion AB utgivna teckningsoptioner av serie TO2, med utnyttjandeperiod mellan 3 - 28 oktober 2022 innebär att 3 377 nya aktier emitteras till en kurs om 2,72 SEK/st., och att Clean Motion tillförs 9 185 SEK.

I samband med den publika nyemissionen som Clean Motion genomförde i augusti-september 2021 utgav Clean Motion teckningsoptioner av serie TO2 med en nyttjandeperiod 1-30 november 2023. Utfallet efter sista dag för nyttjande visar att 10 131 optioner nyttjades, motsvarande 3 377 aktier.

Göran Folkesson, Styrelseordförande, kommenterar utfallet av optionsprogrammet; ”Det är ju självklart en besvikelse att kursutvecklingen inte alls speglar utvecklingen i bolaget, men det har ju stått klart relativt länge att utfallet i TO2 kommer att vara närmast noll.”

Göran kommenterar vidare; ”Vi har ganska länge planerat för att Bolaget inte kommer att få in något kapitaltillskott i samband med lösenperioden och har en bra plan för att klara oss utan externt kapitaltillskott. Planen för TO2 var att få in expansionskapital och vi tittar därför på andra alternativ för att finansiera kommande expansionstakt i bolaget.”

Efter att tillkommande aktier registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 63 452 812 stycken, samt aktiekapitalet uppgå till 31 726 406 SEK.

G&W Fondkommission har bistått som finansiell rådgivare för transaktionen.

Emissionsinstitut för lösen av TO2:
Hagberg & Aneborn Fondkommission
Tel: 08-408 933 50
Email: info@hagberganeborn.se

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson, Styrelseordförande                        
Clean Motion AB                        
Tel: +46 735 320 273                         
Email: goran.folkesson@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.