Clean Motion AB skriver under projektavtal med EU


Elfordonstillverkaren Clean Motion AB har skrivit under ett projektavtal inom EU Horizon Europe programmet. Projektet GIANTS (Green Intelligent Affordable Nano Transport Solutions) har totalt 23 projektpartners och en total budget på 15,1 miljoner Euro varav 12 miljoner Euro är bidrag från EU. Clean Motion har den tredje största budgeten och kommer att tilldelas ett bidrag från EU på 1,3 miljoner Euro fördelat över projektperioden på 42 månader, med start i januari 2024.

Clean Motion AB, en ledare inom utvecklingen av hållbara transportlösningar, är stolta över att meddela sitt deltagande i GIANTS-projektet, finansierat av EU inom ramen för Horizon Europe-programmet. Projektets totala budget uppgår till 15,1 miljoner euro där EU står för 12 miljoner euro. Clean Motions totala budget i projektet är 1,9 miljoner euro med EU-finansiering om 1,3 miljoner euro. Inom projektet som löper från januari 2024 och 42 månader framåt kommer vi att samarbeta med 22 andra partners, bland andra Renault, Toyota och Valeo. Clean Motion har därmed den tredje största budgeten och blir en central och drivande deltagare i projektet.

Sofia Haby, VD för Clean Motion säger; ”Det här är en tydlig indikation på att EU-kommissionen delar Clean Motions vision om att resurs- och energieffektiva fordon spelar en central roll i framtidens städer.”

GIANTS, som står för Green Intelligent Affordable Nano Transport Solutions, syftar till att utveckla och implementera innovativa och kostnadseffektiva lösningar för urbana elfordon. Clean Motion kommer att anpassa sitt befintliga fordon EVIG och utveckla ett nytt 4-hjuligt fordon i kategori L7, innehållande avancerade komponenter som batterier, drivlinor och solcellstak.
Projektet förutspår en global potential på 1,5 miljoner fordon per år redan 2028 vilket bekräftar Clean Motions övertygelse om ett mycket stort uppdämt behov av energieffektiva, prisvärda fordon för hållbar urban mobilitet. Clean Motions deltagande i GIANTS speglar engagemanget för innovation och hållbarhet, och positionerar bolaget i framkanten av den urbana mobilitetsrevolutionen.

Göran Folkesson, arbetande styrelseordförande för Clean Motion, kommenterar; "GIANTS-projektet är närmast perfekt för Clean Motion och innebär att vi kan accelerera vår befintliga utvecklingsplan. Den utveckling vi gör inom ramen för GIANTS är precis den vi planerade att genomföra inom vår ordinarie verksamhet. I praktiken innebär detta att vi säkrat merparten av finansieringen som krävs för att genomföra vår produktutvecklingsplan de kommande tre åren, samtidigt som ett flertal av våra underleverantörer är med i konsortiet vilket även accelererar utvecklingen av nyckelkomponenter för våra produkter."

För ytterligare information om Clean Motion AB:s roll i GIANTS, kontakta

Göran Folkesson, styrelseordförande                         
Clean Motion AB                        
Tel: +46 735 320 273                         
Email: goran.folkesson@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-08 kl. 19:08 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.
Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.