MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding gennemfører salget af Scandi Byg


MT Højgaard Holding A/S har gennemført salget af aktiviteterne i Scandi Byg A/S til Nordic Wood Industries A/S efter opfyldelse af alle sædvanlige betingelser.

Salget påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2023, da Scandi Byg rapporteres som ophørende aktivitet og således ikke indgår i koncernens omsætning og driftsresultat. Forventningerne er dermed uændret en omsætning på 9,5-10,0 mia. kr. og et driftsresultat i niveau-et 400 mio. kr. før særlige poster.

Salget er et led i MT Højgaard Holdings strategiske fokusering på den danske kerneforretning med de 100%-ejede forretningsenheder MT Højgaard Danmark, Enemærke & Petersen og MT Højgaard Property Development.

Yderligere oplysninger:
Henvendelse til koncernchef Steffen Baungaard og CFO Rasmus Untidt på telefon +45 22 70 93 00.

Vedhæftet filAttachments

MTHH_Investornyhed 29dec23