Resultatforventninger 2024


Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 29. december 2023

Meddelelse nr. 249

Resultatforventning 2024

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget budgettet for 2024 for German High Street Properties A/S.

  • Selskabet forventer et samlet positivt resultat før værdiregulering og skat for regnskabsåret 2024 inden for intervallet T.EUR 0 – 300.
  • I 2024 forventer selskabet øgede renteomkostninger på T.EUR 315 i forhold til regnskabsåret 2023 som følge af et højere, men mere konstant renteniveau i 2024 sammenlignet med 2023. Desuden forventes øgede udgifter til vedligeholdelse og til fastholdelse af eksisterende lejere.
  • Fortsat betryggende soliditet og likvide reserver.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen

German High Street Properties A/S

Hans Thygesen

Bestyrelsesformand