Salg af ejendom, Hesselvang 11 Grenaa


Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 29. december 2023
Meddelelse nr. 250

Salg af ejendom, Hesselvang 11 Grenaa

I forlængelse af børsmeddelelse nr. 240 af 31. maj 2023, har bestyrelsen i dag gennem selskabet Kartago Capital A/S, med virkning fra 15. januar 2024, besluttet at sælge ejendommen beliggende Hesselvang 11, 8500 Grenaa, matr. Nr. 1 pæ Hessel Hgd., Ålsø for DKK 40,0 mio. (EUR 5,4 mio.) som et projektsalg.

Efter salgsomkostninger medfører salget en regnskabsmæssig fortjeneste i størrelsesordenen DKK 1,0 mio. (EUR 0,13 mio.) til German High Street Properties A/S samt forbedret likviditet på DKK 12,0 mio. (EUR 1,6 mio.) efter indfrielse af ejendommens bankgæld.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen

German High Street Properties A/S

Hans Thygesen

Bestyrelsesformand