Solid år og fjerde kvartal for Telenor  


Telenor avsluttet fjoråret sterkt med solid topplinjevekst og sterk kontantstrøm i fjerde kvartal og for året som helhet.  

– Jeg er veldig fornøyd med at vi fortsetter å levere vekst med nye og bedre produkter til kundene, samtidig som kundeundersøkelser viser at vi har Norges beste og raskeste nett, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor. 

Tjenesteinntektene for 2023 sett under ett var 62,5 milliarder kroner, tilsvarende en organisk økning på 4,0 prosent sammenlignet med fjoråret. EBITDA endte på 34,6 milliarder kroner, tilsvarende en organisk vekst på 2,8 prosent sammenliknet med året før. Fri kontantstrøm endte på totalt 15 milliarder kroner. 

Tjenesteinntektene for fjerde kvartal var på 16,1 milliarder kroner, opp 4,9 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. EBITDA endte på 8,5 milliarder kroner, tilsvarende en organisk økning på 3,9 prosent. Fri kontantstrøm for kvartalet var på 4,9 milliarder kroner før M&A. 

– Fjerde kvartal var nok et sterkt kvartal for Telenor, fortsetter Brekke.    

Telenor Norden og Telenor Asia leverte henholdsvis fire og syv prosent vekst i tjenesteinntekter i årets siste kvartal, mens organisk EBITDA-vekst endte på fem og fire prosent. 

Kunstig intelligens akselerer behovet for økt sikkerhet 

I løpet av 2023 har digitalisering nådd nye høyder. Samtidig er verden preget av geopolitiske spenninger, noe som skaper økt uro og usikkerhet for både privatpersoner og bedrifter. Alle tjenester samfunnet hviler på, som vannforsyning, betalingstjenester, helse, nødetater og strømforsyning, er i stor grad digitale. 

– Økt digitalisering betyr større sårbarhet, og derfor er investeringer i digital sikkerhet like viktige som investeringer i kunstig intelligens. Norsk næringsliv og offentlige virksomheter er utsatt for stadige flere og mer alvorlige cyberangrep, sier Brekke.  

Bare i fjerde kvartal stoppet Telenor rundt 300 millioner forsøk på digital kriminalitet mot norske kunder, noe som er en økning på rundt 30 prosent sammenlignet med kvartalet før. 

Med kunstig intelligens på fremmarsj, går vi en ny tid i møte.  De kriminelle miljøene fått tilgang til en ny verktøykasse som skaper økt uforutsigbarhet. 

- Uavhengig om du er privatperson eller bedriftseier, så er vi alle et mål. Derfor må vi tilpasse oss, være årvåkne og ta grep for å verne om våre digitale liv og verdier, sier Brekke. 

I 2023 stanset Telenor hele 280 millioner svindelanrop globalt. 31 millioner i Norge og 63 millioner i Norden. 

Ekstremvær setter viktig infrastruktur på prøve 

2023 bød på en rekke værrekorder, og er internasjonalt regnet som det varmeste året noensinne registrert.  

– Jeg er stolt av hvordan nettet vårt taklet ekstremværet fjor. Det viser at vår langsiktige satsing på oppgradering av nettet har effekt. Hvert år investerer vi rundt seks milliarder kroner i utbygging og oppgradering i Norge. Det gjør vi for at kundene våre skal ha det beste og sikreste nettet, sier Brekke.  

Telenor har mål om å halvere klimagassutslipp innen 2030, og nullutslipp innen 2045.  Telenor bruker også sin innflytelse til å påvirke sine leverandører til å sette vitenskapsbaserte klimamål. Så langt er mer enn halvparten av alle selskapets innkjøp fra leverandører som har satt vitenskapsbaserte klimamål. Innen 2025 skal rundt 70 prosent av Telenors innkjøp gjøres fra leverandører som har satt vitenskapsbaserte klimamål. 

– Ekstremvær gjør det enda tydeligere at samfunnet må forberede seg på en fremtid hvor naturen setter agendaen. Her må Telenor ta sin del av ansvaret og det innebærer blant annet å redusere egne utslipp, sier Brekke. 

Leverer Norges raskeste og beste nett 

–  Ikke bare ble nettet vårt nok en gang kåret til Norges raskeste, vi fikk også utmerkelsen for Norges beste nett av Ookla. Det gjør oss veldig stolte, sier Brekke. 

For sjette år på rad ble Telenor sitt nett kåret til Norges raskeste av Ookla Speedtest. I Finland vant Telenors finske selskap DNA Finnish Quality Award og ble rangert som mobiloperatøren med høyest kundetilfredshet av EPSI Rating. 
  
 Finansielle utsikter for 2024:  

  • Lav ensifret organisk vekst i nordiske tjenesteinntekter. 
  • Middels ensifret organisk vekst i nordisk EBITDA og for konsernet.   
  • For den nordiske virksomheten er investeringer ventet å utgjøre rundt 17 prosent av inntektene.  
  • Fri kontantstrøm på ni til ti milliarder kroner for konsernet før M&A og eventuelle periodefremmede poster.   

Nøkkeltall for Telenor Group

   Fjerde kvartal   År  
Millioner kroner   2023   2022   2023   2022  
Driftsinntekter   16 073 14 984 62 540 59 760
Organisk inntektsvekst    5% -2% 4% 3%
Inntekter   20 934 19 667 80 452 76 877
Organisk inntektsvekst (%)    4% 3% 3% 4%
Driftskostnader   (7 282) (6 755) (26 832) (25 229)
EBITDA før andre inntekter og andre kostnader    8 467 8 040 34 564 33 830
Organisk EBITDA-vekst (%)    4% 0% 3% 1%
Driftsresultat   3 769 3 327 16 964 15 143
Andel resultat etter skatt fra tilknyttede selskaper    (8,198) (37) (8,466) (301)
Resultat til aksjeeiere i Telenor ASA   (7 683) 37 906 13 734 44 913
Driftsinvesteringer ekskludert leasing   3 094 4 020 12 731 13 560
Fri kontantstrøm før fusjoner og oppkjøp (M&A)    4 919 2 546 9 490 9 865
Total fri kontanstrøm   5 525 948 15 003 10 604
 Belåningsgrad   2.2 2.2 2.2 2.2

Mediekontakt:    
Ingibjörg Meyer-Myklestad +47 90 60 55 05  

Investorkontakt:  
Frank Maaø +47 91 67 40 45