Täydennys Fingrid Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksiin varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024


Fingrid Oyj
pörssitiedote 15.2.2024 kello 15:10 EET


Fingrid Oyj julkaisi 31.1.2024 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024. Fingrid täydentää julkaistua tiedotetta seuraavasti:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että jo julkaistujen ehdotusten lisäksi Fingridin hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Mikko Mursula toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Mikko Mursula, kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen. Mursula on toiminut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa varatoimitusjohtajana, sijoitukset, vuodesta 2018 alkaen ja sijoitusjohtajana vuosina 2015–2018. Aiemmin Mursula on toiminut FIM Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2013–2015, S-Pankki Oyj:n varainhoito- ja välitysliiketoiminnan johtajana vuosina 2013–2015, FIM Varainhoito Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2010–2015 sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa sijoituksen eri johtotehtävissä vuosina 2000–2010. Lisäksi Mursula on Tornator Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, Kojamo Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, Jane ja Aatos Erkon säätiön hallituksen jäsen ja Aalto-Yliopiston säätiön sijoituskomitean puheenjohtaja.

Mikko Mursula on riippumaton yhtiöstä, mutta ei merkittävistä osakkeenomistajista, koska hänellä on toimisuhde merkittävään osakkeenomistajaan. Mursula on antanut suostumuksensa valintaan.

Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä on yhtiön internet-sivuilla. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.


Lisätietoja:

Fingrid, lakiasiainjohtaja Marina Louhija
puh. 040 519 0627