MT Højgaard Holding A/S: Solide resultater i en fokuseret koncern


ÅRETS RESULTATER

MT Højgaard Holding skabte solide resultater i 2023 og tog vigtige skridt for at fokusere koncernen og skærpe profilen for den danske kerneforretning, der fortsatte den lønsomme vækst og står stærkt i markedet.

 • Koncernens omsætning steg 21% til 9,8 mia. kr. (forventet: 9,5-10,0 mia. kr.) drevet af stigende aktivitet i et vigende marked.
 • Driftsresultatet før særlige poster steg 23% til 409 mio. kr. (forventet: i niveauet 400 mio. kr.) og løftede overskudsgraden til 4,2%. Driftsresultatet (EBIT) steg 26% til 389 mio. kr.
 • Pengestrømmene fra driften blev forbedret markant til 793 mio. kr. mod 213 mio. kr. sidste år.
 • Koncernen nedbragte den rentebærende gæld fra 528 mio. kr. til et indestående på 240 mio. kr. efter en betydelig forbedring i arbejdskapitalen.
 • Afkastet af investeret kapital steg med 14,3 procentpoint til 32,2%.
 • Omsætningsandelen fra koncernens 40 projekter med bæredygtighedscertificering eller -præcertificering steg til 37,2% (2022: 33,8%).
 • Efter beslutning i oktober 2023 om at afvikle koncernens internationale forretning rapporteres MT Højgaard Internationals resultat som ”Resultat af ophørende aktiviteter” sammen med Scandi Byg og effekten af earn-out aftalen fra salget af Ajos i 2021.

STABIL ORDREBEHOLDNING

Efter en forsigtig tilgang i et udfordrende marked var ordrebeholdningen lidt højere ultimo året.

 • Ordreindgangen var 10,0 mia. kr. mod 11,6 mia. kr. sidste år efter en selektiv tilgang for at sikre lønsom vækst i et marked præget af skærpet priskonkurrence.
 • 21% af ordreindgangen kom fra strategiske byggepartnerskaber og andre samarbejder.
 • Ordrebeholdningen steg med 1% til 13,5 mia. kr.
 • Hertil kommer vundne, men endnu ikke tildelte ordrer for 1,6 mia. kr., bidrag fra strategiske byggepartnerskaber til en skønnet fremtidig værdi af ca. 5,2 mia. kr. og joint ventures med en værdi på ca. 1 mia. kr.

FORVENTNINGER TIL 2024

MT Højgaard Holding forventer stabil, lønsom vækst med afsæt i en høj ordrebeholdning, en solid pipeline og en stærk eksponering mod områder i vækst.

 • Omsætningen ventes at være i intervallet 10-10,5 mia. kr. mod 9,8 mia. kr. i 2023.
 • Driftsresultatet (EBIT) ventes at være i intervallet 400-425 mio. kr. mod 389 mio. kr. i 2023.
 • Alle tre forretningsenheder ventes at øge indtjeningen og styrke marginerne, drevet af høj kapacitetsudnyttelse, bedre dækningsgrader og optimering af projektforløb.

"Vi navigerede sikkert i et udfordrende bygge- og anlægsmarked i 2023, hvor vi også besluttede at afvikle de internationale aktiviteter og fokusere på den velindtjenende danske kerneforretning, der har skabt fremgang i omsætningen og indtjeningen fem år i træk. Vores solide ordrebog og stærke markedsposition skal veksles til et fortsat løft i indtjeningen i 2024,” siger koncernchef Steffen Baungaard.

Kontakt

Henvendelse til koncernchef Steffen Baungaard og CFO Rasmus Untidt på tlf. +45 31 21 68 72.

Steffen Baungaard og Rasmus Untidt præsenterer årsrapporten på en telekonference i dag (22. februar 2024) kl. 10.00 (CEST). Telekonferencen kan følges live her.

Vedhæftede filerAttachments

MTHH_Selskabsmeddelelse_DK MTHH_AR23_DK mthh-2023-12-31-da