Telenor Group inngår samarbeid med NVIDIA for å støtte selskapets AI-satsning


(Barcelona, Mobile World Congress, 26. februar 2024): Telenor kunngjør i dag et samarbeid med NVIDIA med målsetning om å akselerere kunstig intelligens (KI) i Norden.

Sammen vil selskapene bruke KI til å optimalisere Telenors nettverk og interne driftsprosesser samt skape nye KI-samarbeid med oppstartsselskaper, etablerte virksomheter og offentlige instanser. Gjennom dette samarbeidet ønsker Telenor å bygge en egen og selvstendig nasjonal sky-plattform for KI ved hjelp av NVIDIA, noe som vil muliggjøre bruk av generativ KI på tvers av de nordiske markedene. I tillegg sikter Telenor mot å implementere innovative KI-løsninger i hele sin virksomhet, fra kundeservice til nettverksoptimalisering.

Som en del av samarbeidet, vil Telenor benytte seg av NVIDIAs ekspertise innen KI, sky- og nettverksteknologi for å skape nye muligheter innen intern effektivisering samt forbedre tjeneste- og kundeopplevelser. Med innledende virksomhet på nasjonalt nivå i Norge, vil Telenor muliggjøre generativ KI på tvers av regionen, noe som representerer et betydelig fremskritt for KI på tvers av Norden.

Telenors KI-ambisjoner er forankret i selskapets “AI First-program”, som også ble annonsert i dag. Programmet prioriterer verdibaserte brukstilfeller på tvers av forretningsområder, datamodernisering og ansvarlig KI-utvikling på en inkluderende, trygg, sikker og bærekraftig måte, samt opplæring av ansatte. Telenor tror på en menneskelig tilnærming til KI-utvikling og bruk, og hever etiske standarder når det gjelder digital inkludering, bærekraft og sikkerhet samt har fokus på sikkerhet og redusert risiko.

I det første året av samarbeidet planlegger Telenor å investere om lag 100 millioner kroner i NVIDIA-infrastruktur for å fremme bruk av KI både internt og til eksterne bedriftskunder. Samarbeidet vil gi Telenor tilgang til den nyeste NVIDIA-plattformen, bestående av både hard- og programvare, som vil støtte Telenors ambisjoner i en rekke KI-bruksområder på tvers av selskapets virksomhet. Den planlagte investeringen gjenspeiler Telenors ambisjon om å ta en lederposisjon innen KI som et teknologidrevet telekomselskap.

Videre vil samarbeidet bidra til at Telenor får utforske neste generasjon programvaredefinerte, høypresterende nettverksløsninger drevet av NVIDIA Aerial-programvare. Gjennom dette kan Telenor samtidig dra nytte av 5G RAN- og KI-teknologier på én enkel plattfom.

- Vi gleder oss over å starte samarbeidet med NVIDIA, en global leder innen KI, sky- og nettverksteknologi. Dette vil bidra til å akselerere overgangen vår til å bli et sky- og KI-basert selskap. Samarbeidet vil gjøre Telenor i stand til å utvikle fremtidsrettede løsninger til kundene våre, drive innovasjon og effektivitet på tvers av driften vår, og bidra til utviklingen av KI-økosystemet i Norden. Gjennom dette samarbeidet har vi også til hensikt å etablere et effektivt og bærekraftig KI-senter som vil bane vei for en mer intelligent og sammenkoblet fremtid, sier Amol Phadke, konserndirektør og teknologidirektør i Telenor Group.

- Generativ KI transformerer måten telekomvirksomheter opererer globalt, og skaper både effektivitet og økt bærekraft. Samarbeidet vårt med Telenor vil bidra til å drifte neste generasjons programvaredefinerte nettverksløsninger med høy ytelse, noe som vil lede til selvstendige og nasjonale KI-skyer i Norden, i tillegg til å støtte etableringen av et bærekraftig KI-senter som fremmer etiske og ansvarlige KI-applikasjoner, sier Chris Penrose, global leder for forretningsutvikling innen telekom i NVIDIA.

Etablerer et fremtidsrettet AI-senter

Telenors mål er å bygge noen av de mest sikre og energieffektive datasentrene i Europa, og posisjonere selskapet innen miljøbevisste KI-løsninger. Telenor planlegger derfor å utvikle et bærekraftig KI-senter for Norden, som skal tilby KI-infrastruktur for oppstartsbedrifter, etablerte virksomheter og forskere, samtidig som det minimerer miljøavtrykket og sikter mot nullutslipp. Gjennom dette vil Telenor ha mulighet til å levere KI-drevne tjenester- og kundeopplevelser, samtidig som kostnader og kompleksitet reduseres.

Det planlagte KI-senteret, som skal bygges i Norge, vil dra nytte av Telenors neste generasjons datasentre. Senteret vil utnytte NVIDIA KI-plattformer for å sikre effektive og bærekraftige løsninger. Senteret vil også fremme samarbeid og innovasjon innen KI ved å støtte utviklingen av etiske og ansvarlige KI-applikasjoner. Telenor ønsker å invitere akademia over hele Norge til samarbeid ved senteret for å tilrettelegge for økt innovasjon og KI-forskning.

Pressekontakt:

David Fidjeland, informasjonssjef, Telenor Group
E-post: david.fidjeland@telenor.com