Ordinær generalforsamling 2024 i NKT A/S


Selskabsmeddelelse

20. marts 2024
Meddelelse nr. 9

Ordinær generalforsamling 2024 i NKT A/S

Onsdag den 20. marts 2024 afholdtes ordinær generalforsamling i NKT A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 4 af den 27. februar 2024.

Generalforsamlingen godkendte følgende:

  • Årsrapporten for 2023 med koncernregnskab, ledelsens beretning, revisionspåtegning og årsberetninger, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag om, at der ikke udbetales udbytte.
  • Selskabets Vederlagsrapport.
  • Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
  • Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen, udvalg samt arbejdsudvalget i NKT Photonics for 2024.
  • Bestyrelsens forslag om at vedtage en ændring af vederlagspolitikken, så den indeholder en skadesløsholdelsesordning for bestyrelsen og direktionen.

Jens Due Olsen, René Svendsen-Tune, Karla Marianne Lindahl, Anne Vedel, Nebahat Albayrak og Andreas Nauen blev genvalgt til selskabets bestyrelse.

Pernille Blume Simonsen, ​Stig Nissen Knudsen og ​Christian Dyhr sidder fortsat som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for NKT A/S.

Som selskabets revisor blev PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (PWC) valgt, herunder blev PWC også valgt som revisor for bæredygtighed.

***

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Jens Due Olsen valgt til formand og René Svendsen-Tune valgt til næstformand.

Formandens beretning og andre relevante dokumenter kan findes på investors.nkt.com/generalforsamling

Kontakt
Investor Relations:    Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654
Presse:                    Pelle Fischer, External Communications Lead, Tlf: +45 2223 5870

Vedhæftet filAttachments

Ordinær generalforsamling 2024 NKT