Fingrid Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Fingrid Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 21.3.2024 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2023, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin 2023, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, kannatti esitettyä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa sekä päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Yhtiökokous valitsi Fingrid Oyj:n hallituksen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Linna ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Leena Mörttinen. Lisäksi hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jero Ahola ja Anne Jalkala ja uudeksi jäseneksi valittiin Mikko Mursula. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 54 100,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 19 800,00 euroa, yhteensä enintään 137 110 400,00 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 36 000,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 13 200,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 91 268 400,00 euroa osinkoa maksetaan 26.3.2024. Lisäksi yhtiökokous antoi yhtiön hallitukselle valtuutuksen päättää mahdollisen toisen osinkoerän maksamisesta puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen, kun hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Toinen osinkoerä on määrältään enintään 18 100,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 6 600,00 euroa B-sarjan osakkeelta eli yhteensä enintään 45 842 000,00 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heidi Hyryn. Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Heidi Hyry.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj, p. 050 573 9053

Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Metsälä, Fingrid Oyj, p. 040 563 3756