NKT investerer i yderligere kapacitet for at imødekomme stigende efterspørgsel på mellemspændingskabler


Investornyhed

4. april 2024

NKT investerer i yderligere kapacitet for at imødekomme stigende efterspørgsel på mellemspændingskabler

Stigende efterspørgsel på mellemspændingskabler, der centrale for opgraderingen af de Europæiske elnet og tilslutning af vedvarende energi, får nu NKT til at investerer i yderligere produktionskapacitet på sine mellemspændingsfabrikker i Danmark, Sverige og Tjekkiet.

Markedet for mellemspændingskabler er vokset støt i de senere år drevet af overgangen til vedvarende energi og den fortsatte elektrificering af samfundet. Netoperatører på tværs af Europa gennemfører store opgraderingsprojekter for at holde trit med udviklingen. For at imødekomme den stigende efterspørgsel og fastholde sin stærke position på markedet investerer NKT i yderligere kapacitet inden for mellemspændingsforretningen.

Investeringerne er fordelt på tre af NKTs produktionssteder i Asnæs, Danmark, Falun, Sverige og Velke Meziříčí, Tjekkiet. Investeringerne i Falun og Velke Meziříčí er påbegyndt, mens investeringen i Asnæs nu igangsættes.

- NKT er godt positioneret til at understøtte den stigende efterspørgsel på mellemspændingskabler, og vi investerer derfor i yderligere kapacitet for at styrke vores position som en central partner for vores kunder i den grønne omstilling. Efterhånden som flere vedvarende energiprojekter kommer online, er der behov for en større opgradering af det europæiske elnet og den nuværende mellemspændingsproduktions- og installationskapacitet er ikke tilstrækkelig til at imødekomme den stigende efterspørgsel. Investeringerne understøtter NKTs fortsatte vækstrejse i overensstemmelse med vores strategiske ambitioner og vil muliggøre vitale netopgraderinger og vedvarende energiprojekter i hele Europa, siger Carlos Fernandez, EVP og direktør for forretningsenheden Applications, der dækker lav- og mellemspændingskabler i NKT.

I de senere år har Applications optimeret sin produktion på tværs af sine fabrikker for at øge effektiviteten og specialiseringen. Denne proces er nu succesfuldt afsluttet og forretningen fokuserer nu på kapacitetsudvidelser i mellemspændingsforretningen.

De igangsatte investeringer vil tilføre kapacitet inden for produktionen af 20-110 kV kabler samt optimere indretningen af fabrikkerne. NKT forventer samlet at investere ca. EUR 100 mio. i de tre fabrikker, hvilket vil styrke virksomhedens markedsledende position. Den nye produktionskapacitet forventes gradvist at være operationel i 2025 og 2026, og investeringerne vil skabe omkring 150 nye arbejdspladser. Investeringerne forventes at understøtte NKTs mellemlange, finansielle ambitioner herunder at levere en RoCE over 20%.

REPowerEU sigter mod at installere 600 GW solenergi og 440 GW vindkraft inden 2030. Efterhånden som flere sol- og vindmølleparker på land sættes i drift, spiller mellemspændingskabler en afgørende rolle i at forbinde disse nye strømkilder til det eksisterende elnet.

Om Applications:

  • Forretningsområdet Applications fokuserer på lav- og mellemspændingskabler.
  • Applications' seks primære produktionssteder er placeret i Tjekkiet, Danmark, Polen, Sverige og Storbritannien.
  • Hvert produktionssted er fokuseret på et eller flere markedssegmenter.
  • Applications beskæftiger ca. 1.500 mennesker i Europa og realiserede en omsætning (i std. metalpriser) på EUR 638 millioner i 2023.

Kontakt
Investors: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654
Presse: Louise Westh Naldal, Head of Group Communications, tlf.: +45 2982 0022

Vedhæftet filAttachments

NKT_investerer_i_kapacitet_i_mellemspændingsforretningen