God fart inn i året for Telenor


Telenor hadde god fart inn i første kvartal med solid topplinjevekst i både Norden og Asia. 

– Første kvartal var nok et solid kvartal for Telenor. Vi fortsetter å utvikle sikkerhetstjenester som kan sikre våre kunder mot digitale angrep, og ser at det er viktig for kundene våre, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Tjenesteinntektene i første kvartal endte på 15,8 milliarder kroner, tilsvarende en organisk økning på 5,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. EBITDA endte på 8,5 milliarder kroner, tilsvarende en organisk vekst på 6,9 prosent. Fri kontantstrøm endte på 3,3 milliarder kroner før M&A.

Telenor Norden og Telenor Asia leverte henholdsvis fem og seks prosent vekst i tjenesteinntekter i årets første kvartal, mens organisk EBITDA-vekst endte på åtte og fem prosent.

Markant økning i digital kriminalitet 
I årets tre første måneder stanset Telenor mer enn 500 millioner forsøk på digital kriminalitet mot våre kunder i Norge. 

– Det betydelige omfanget sier noe om hvor alvorlig dette samfunnsproblemet er, til tross for at det meste av dette er forsøk vi stanset før de gjorde skade for våre kunder. Angrepene utføres av godt organiserte kriminelle nettverk, og ny teknologi gjør det stadig lettere å masseprodusere ulike former for angrep, sier Brekk  

Tallene for kvartalet viser en økning på nesten 70 prosent sammenlignet med forrige kvartal. Ikke overraskende øker samtidig kundenes interesse for sikkerhetsprodukter. 

–  Vi jobber hver dag for å sikre kundene vår mot digital kriminalitet med nye og bedre produkter, fortsetter Brekke. 

KI i vinden
Kunstig intelligens (KI) er på alles lepper, både blant folk flest og i næringslivet.

– Som bærer av Norges digitale infrastruktur kan ikke Telenor tillate seg å sakke akterut. I dag bruker vi KI på en rekke områder. Blant annet til å optimere bruken av nettverkene våre, styre strømforbruk, i kundeservice og mye annet. Men det er ikke nok. Så fort som KI utvikler seg, risikerer du å være utdatert i morgen hvis ikke du handler nå, sier Brekke. 

Dette kvartalet inngikk Telenor et strategisk samarbeid med NVIDIA, som er selve motoren bak de største og viktigste systemene for KI.  

– Sammen skal vi jobbe på en rekke områder, og målet er å akselerere KI i Norden. Det betyr blant annet at KI skal integreres i alle aspekter av vår virksomhet, fra arbeidsplassen og verdikjeden til kundeopplevelsene. Alt som kan forbedres med KI, skal forbedres med KI, sier Brekke. 

Verdens største mobilnett 
Åpningen av verdens sørligste basestasjon i Antarktis i februar, markerte en historisk begivenhet for Telenor. Etableringen medførte at den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis har fått en utstrakt dekning i området rundt forskningsstasjonen.  

– Det spesielle med denne basestasjonen, foruten at den er verdens sørligste kommersielle, er at den driftes av Telenor Svalbard, som også har ansvaret for å drifte verdens nordligste basestasjon i Ny-Ålesund. Telenors nettverk spenner seg dermed fra verdens nordligste til verdens sørligste basestasjon, sier Brekke.  

Finansielle utsikter for 2024: 

  • Lav ensifret organisk vekst i nordiske tjenesteinntekter.
  • Middels ensifret organisk vekst i nordisk EBITDA og for konsernet.  
  • For den nordiske virksomheten er investeringer ventet å utgjøre rundt 17 prosent av inntektene. 
  • Fri kontantstrøm på ni til ti milliarder kroner for konsernet før M&A og eventuelle periodefremmede poster. 

Nøkkeltall for Telenor Group* 

  Første kvartal  År 
Millioner kroner  2024 2023 2023   
Driftsinntekter  15 773 14 823 62 567  
Organisk inntektsvekst   6 % 3 % 4 %  
Inntekter  19 457 19 187 80 452  
Organisk inntektsvekst (%)   2 % 4 % 3 %  
Driftskostnader  (6 704) (6 441) (26 832)  
EBITDA før andre inntekter og andre kostnader   8 505 8 078 34 564  
Organisk EBITDA-vekst (%)   7 % 2 % 3 %  
Driftsresultat  5 631 3 834 16 964  
Andel resultat etter skatt fra tilknyttede selskaper   7 295 (191) (8 466)  
Resultat til aksjeeiere i Telenor ASA  11 560 18 146 13 734  
Driftsinvesteringer ekskludert leasing  3 137 3 535 12 731  
Fri kontantstrøm før fusjoner og oppkjøp (M&A)   3 288 431 9 490  
Total fri kontanstrøm  5 412 5 666 15 003  
 Belåningsgrad  2,2 2,1 2,2  

Mediekontakt:   
David Fidjeland +47 93 46 72 24 

Investorkontakt: 
Frank Maaø +47 91 67 40 45