MT Højgaard Holding A/S: Fortsat lønsom vækst i et vigende marked


RESULTATERNE I 1. KVARTAL 2024

De danske aktiviteter skabte fortsat lønsom vækst i et vigende marked i 1. kvartal. Der var god fremdrift i afviklingen af de internationale aktiviteter, som dog tyngede koncernens samlede resultat efter underskud i Grønland. Forventningerne til 2024 fastholdes.

 • Koncernens omsætning steg 6% til 2,3 mia. kr. drevet af udviklingen i MT Højgaard Danmark.
 • Driftsresultatet (EBIT) steg med 69% til 94 mio. kr. svarende til et løft i EBIT-marginen fra 2,6% til 4,1%.
 • Pengestrømmene fra driften udgjorde -45 mio. kr. mod 44 mio. kr. sidste år efter underskud i ophørende aktiviteter, ændringer i driftskapitalen og betaling af selskabsskat.
 • Koncernen nedbragte den nettorentebærende gæld fra 534 mio. kr. i 1. kvartal 2023 til et nettorentebærende indestående på 207 mio. kr. efter betydelig forbedring i arbejdskapitalen og større likvide beholdninger.
 • Afkastet af investeret kapital steg med 33,2 procentpoint til 53,6%.

SOLID ORDREBEHOLDNING

Ordrebeholdningen var fortsat solid og bredt fordelt på segmenter, projektstørrelser og geografi.

 • Ordreindgangen var 1,3 mia. kr. mod 4,0 mia. kr. sidste år. Det lavere niveau skyldes især en meget stor enkeltordre i 1. kvartal 2023 og udskydelse af projekter til senere i 2024 samt en fortsat selektiv tilgang i et marked præget af lavere aktivitet og skærpet priskonkurrence.
 • 26% af ordreindgangen kom fra strategiske byggepartnerskaber og andre samarbejder.
 • Ordrebeholdningen var 12,5 mia. kr. mod 15,2 mia. kr. sidste år. Hertil kommer vundne, men endnu ikke tildelte ordrer for 1,4 mia. kr., bidrag fra strategiske byggepartnerskaber til en skønnet fremtidig værdi af ca. 5,3 mia. kr. og joint ventures med en værdi på ca. 950 mio. kr.

FORVENTNINGER TIL 2024

MT Højgaard Holding fastholder forventningerne om stabil, lønsom vækst med afsæt i en solid ordrebeholdning og pipeline samt en stærk eksponering mod områder i vækst.

 • Omsætningen ventes fortsat at være i intervallet 10-10,5 mia. kr. svarende til en marginal vækst fra 2023.
 • Driftsresultatet (EBIT) ventes uændret at være i intervallet 400-425 mio. kr., hvilket vil svare til en forbedring på 3%-9% i forhold til 2023.
 • Med den kendte fasning af projekter og ordrer ventes omsætning og driftsresultat fortsat at blive højest i 2. halvår. Ca. 85% af årets forventede entrepriseomsætning var kontraheret ved udgangen af 1. kvartal.

”Vi fik en god start på året og skabte fortsat fremgang i de danske aktiviteter med fokus på stabil produktion og eksekvering af ordrebogen. Samtidig var der god fremdrift i vores strategiske prioriteter med lidt bedre lønsomhed end ventet, større bidrag fra partnerskaber og andre samarbejder samt et fint momentum i afviklingen af vores internationale aktiviteter,” siger koncernchef Steffen Baungaard.

Kontakt
Henvendelse til koncernchef Steffen Baungaard og CFO Rasmus Untidt på tlf. +45 31 21 68 72.

Steffen Baungaard og Rasmus Untidt præsenterer delårsrapporten på en telekonference i dag (16. maj 2024) kl. 10.00 (CEST). Telekonferencen kan følges live her.

Vedhæftede filerAttachments

MTHH_Selskabsmeddelelse_DK MTHH_Q1_2024_DK MTHH-2024-03-31-da