MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S


MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19.

Koncernfinansdirektør Rasmus Untidt har solgt aktier til dækning af skattebetaling vedrørende modnede aktier, der er optjent og overdraget fra MT Højgaard Holding som led i koncernens langsigtede aktiebaserede bonusprogram.

Yderligere oplysninger:
Henvendelse til koncernjuridisk chef i MT Højgaard Holding, Jakob Lindholm, kan ske på telefon +45 22 70 03 65.

Vedhæftet filAttachments

MTHH_indberetning af handel_Rasmus Untidt_17maj24