MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark skal bidrage til udbygning af elnettet i Vestdanmark


Siemens Energy har valgt MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark som samarbejdspartner på en flerårig udbygning af elnettet i den vestlige del af Danmark.

Simens Energy indgik i sidste uge et strategisk partnerskab med det statslige Energinet om en omfattende udbygning og renovering af elnettet på Fyn og i Jylland. I løbet af de næste otte år skal elnettet udbygges med et stort antal forstærkede 150 kV-højspændingsstationer. MT Højgaard Danmark er en af flere samarbejdspartnere, der skal bidrage til den opgave ved at bygge, anlægge og renovere stationerne. Aktiviteterne skønnes som minimum at medføre en omsætning til MT Højgaard Danmark i niveauet 650 mio. kr. over de otte år.

”Partnerskabsaftalen med Energinet taler ind i flere af vores strategiske mål. Vi vil gerne være del af store danske energiprojekter, og vi vil gerne indgå i langvarige samarbejdsaftaler med ligesindede virksomheder og bygherrer. Vi ser frem til det tætte samarbejde med de andre parter, og så glæder vi os til at give lokale underleverandører muligheder for at bidrage undervejs,” siger Carsten Lund, der er administrerende direktør i MT Højgaard Danmark.

MT Højgaard Danmark og Siemens Energy har tidligere samarbejdet om kritisk energiinfrastruktur, senest om bygningen af en transformerstation på land til Thor-vindmølleparken.

Aftalen påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2024. Forventningerne er uændret en omsætning på 10-10,5 mia. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 400-425 mio. kr.

Yderligere oplysninger:
Henvendelse til koncernchef Steffen Baungaard og finansdirektør (CFO) Rasmus Untidt på telefon +45 31 21 68 72.

Vedhæftet filAttachments

MTHH_Investornyhed 21maj24