Bavarian Nordic – transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram samt ophør af aktietilbagekøbsprogram


KØBENHAVN, Danmark, 21. maj 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddeler, at aktietilbagekøbsprogrammet, der blev offentliggjort og iværksat den 8. maj 2024, nu er afsluttet, da det planlagte antal aktier er tilbagekøbt. Programmet blev gennemført i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug og supplerende forordning (EU) nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der samlet udgør Safe Harbour-lovgivningen. Formålet med programmet var at opfylde selskabets forpligtelser i henhold til det aktiebaserede incitamentsprogram for bestyrelsen og direktionen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet har Bavarian Nordic A/S tilbagekøbt 162.288 aktier jf. tabellen nedenfor.

TransaktionsdatoAntal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
8. maj 202425.000158,743.968.500
13. maj 202425.000163,934.098.250
14. maj 202425.000167,744.193.500
15. maj 202435.000169,765.941.600
16. maj 202415.000173,862.607.900
17. maj 202413,000179,572.334.410
21. maj 202424.488175,774.269.102
Total under tilbagekøbsprogrammet162.288168,9227.413.262

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet er vedhæftet denne meddelelse.

Efter ovenstående transaktioner ejer Bavarian Nordic A/S i alt 288.222 egne aktier, svarende til 0,37% af aktiekapitalen. Det samlede antal aktier i selskabet er 78.097.834 aktier, inklusive egne aktier.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering, og har en stærk produktportefølje af rejsevacciner samt vacciner mod endemiske sygdomme. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, rss@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 15 / 2024

Vedhæftet filAttachments

2024-15-da