MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark vinder kontrakt på Valby Skybrudstunnel i partnerskab med Eiffage Group


MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark og franske Eiffage Group er blevet valgt til at anlægge Valby Skybrudstunnel. Bygherrer er HOFOR A/S (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) og Frederiksberg Forsyning.

Opgaven udføres af et fællesledet joint venture mellem MT Højgaard Danmark og Eiffage Group. Ordren har en værdi på ca. 490 mio. kr., hvoraf MT Højgaard Danmarks andel udgør godt halvdelen.

Valby Skybrudstunnel skal være med til at sikre Valby og Frederiksberg Vest mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud og massiv regn. Tunnellen skal understøtte kloaknettet ved at opsamle overløbsvand fra kloaksystemet, indtil vandet kan pumpes videre til rensningsanlægget. I ekstreme nedbørstilfælde kan vandet også ledes direkte ud i Kalveboderne via udløbspunkter i Gåsebækrenden og Enghave Kanal via en tilhørende pumpestation.

Den underjordiske tunnel bliver ca. 2.380 m lang og anlægges som en boret tunnel med en indvendig diameter på 3,4 meter, hvilket vil give tunnelen kapacitet til at klare såkaldt 100-års regn. Anlægsarbejderne indledes i 2024 med etablering af fire byggepladser og skakter, og projektet skal efter planen afleveres til forsyningsselskaberne i 2028.

”Så stor en opgave stiller store krav til entreprenøren, og her har MT Højgaard Danmark sammen med vores partner Eiffage Infra-Spezialtiefbau både erfaringerne og kompetencerne fra lignende opgaver gennem tiden. Vi ser meget frem til at løse opgaven,” siger Carsten Lund, adm. direktør i MT Højgaard Danmark.

Ordren påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2024. Forventningerne er uændret en omsætning på 10-10,5 mia. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 400-425 mio. kr.

Yderligere oplysninger:
Henvendelse til koncernchef Steffen Baungaard og finansdirektør (CFO) Rasmus Untidt på telefon +45 31 21 68 72.

Vedhæftet filAttachments

MTHH_Investornyhed 27maj24