Clean Motion inviger ny fabrik med kapacitet för 3000 fordon


E-mobility-bolaget Clean Motion inviger en ny fabrik utanför Göteborg med kapacitet att producera upp till 3000 fordon per år. Certifieringen av fabriken (Conformity of Production) är klar och produktionen är i full gång.

Jonsered, Sverige – 2024-05-27. Clean Motion, e-mobility-bolaget bakom det solenergidrivna fordonet EVIG, har flyttat sin produktionsanläggning till Jonsered, öster om Göteborg. Den nya fabriken markerar en viktig milstolpe i företagets tillväxtresa där expansion står i fokus.

Ett intensivt arbete har pågått under de senaste månaderna, dels med färdigställandet av den nya fabriken, dels med flytten av produktionen. Viktiga tillstånd, nödvändiga godkännanden och alla resurser är på plats och produktionen är i full gång.

Vi ser många fördelar med att samla bolaget på en och samma plats där vår kapacitet är betydligt större. I samband med flytten har certifieringen av den nya produktionen också blivit klar och vi är stolta över att vara igång.” säger Sofia Haby, VD på Clean Motion.

Den nya fabriken har en betydligt högre produktionskapacitet och Clean Motion har nu möjlighet att växla upp och producera 3000 fordon årligen. Svenskproducerade elfordon inom last-mile-segmentet är eftertraktat på den europeiska marknaden, och som den enda fullt etablerade tillverkaren av lätta elfordon i Sverige stärker bolaget sin position ytterligare.

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Haby VD                         
Clean Motion AB                        
Tel: +46 76 866 36 09                        
Email: sofia.haby@cleanmotion.se

Fakta om Conformaty of Production

Conformity of Production (CoP) säkerställer att tillverkade produkter, såsom elfordon, kontinuerligt uppfyller godkända specifikationer och standarder. CoP innebär strikta kvalitetskontroller och regelbundna tester under hela produktionscykeln. Certifieringen utfärdas av myndigheter efter granskning av tillverkarens produktionsanläggningar och kvalitetsledningssystem. Syftet med CoP är att garantera produktionens säkerhet och produkternas tillförlitlighet. Denna certifiering är nödvändig för att fordon ska få säljas och användas på den europeiska marknaden.

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se