Clean Motion har klarat samtliga tester för europeiskt typgodkännande


Clean Motion meddelar att bolagets soldrivna elfordon EVIG har godkänts i samtliga tester för europeiskt typgodkännande. Bolaget har uppfyllt alla krav och fordonet är godkänt i alla tester.

Jonsered, Sverige – 2024-05-29
Clean Motion meddelar att EVIG har godkänts i samtliga tester för europeiskt typgodkännande, European Whole Vehicle Type Approval. Bolaget har uppfyllt alla krav och fordonet är godkänt i alla tester.

EVIG uppfyller nu alla de krav som ställs på registrerade fordon för allmän väg i EU och kommer kunna registreras i alla EU-länder. Testresultaten och den tillhörande dokumentationen kommer nu att skickas till myndigheten för registrering med förväntad handläggningstid på 4 veckor.

"Äntligen har vi typgodkännandet på plats! Vi är många som har väntat och sett fram emot detta och vi är så glada att idag kunna ge detta besked”, säger Sofia Haby, VD på Clean Motion.

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Haby VD                         
Clean Motion AB                        
Tel: +46 76 866 36 09                        
Email: sofia.haby@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-29 kl. 17:05 CET.

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.seTags