Syensqo kondigt bepaling van de prijs van het aanbod van obligaties aan


Syensqo kondigt bepaling van de prijs van het aanbod van obligaties aan 

Brussel, België – 31 mei 2024 – 8u30 CEST

Syensqo NV (de “Vennootschap”) kondigt de bepaling van de prijs aan van het aanbod van (i) obligaties voor een totale hoofdsom van $600 miljoen, met een rente van 5.650% en een looptijd tot 2029 en (ii) obligaties voor een totale hoofdsom van $600 miljoen, met een rente van 5.850% en een looptijd tot 2034 (samen de “Obligaties”), tegen een uitgifteprijs van 99.978% voor de Obligaties met looptijd tot 2029 en 99.850% met looptijd tot 2034, op 30 mei 2024. De Obligaties zullen worden uitgegeven door Solvay Finance (America), LLC (de “Emittent”), die 100% eigendom is van de Vennootschap, en zullen worden gegarandeerd door de Vennootschap. De Obligaties worden aangeboden in een private plaatsing aan gekwalificeerde institutionele beleggers overeenkomstig Rule 144A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”) en buiten de Verenigde Staten aan niet-Amerikaanse personen (in de zin van Regulation S van de Securities Act).

De Emittent zal de rente op de Obligaties halfjaarlijks achteraf betalen op 4 juni en 4 december van elk jaar, te beginnen op 4 december 2024. De Obligaties met looptijd tot 2029 zullen vervallen op 4 juni 2029 en de Obligaties met vervaldatum 2034 zullen vervallen op 4 juni 2034, tenzij eerder teruggekocht of afgelost door de Vennootschap.

De opbrengst van het aanbod zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de terugbetaling van de overbruggingskredietfaciliteit die de Vennootschap eind 2023 is aangegaan in verband met de afsplitsing van Solvay.

Disclaimer
Het aanbod en de verkoop van de Obligaties zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, en de Obligaties mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop, van de Obligaties, noch zal er enige verkoop van de Obligaties plaatsvinden in enige staat of ander jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verkoop of uitnodiging onwettig zou zijn.
In lidstaten van de EER is deze aankondiging alleen gericht aan personen die “gekwalificeerde beleggers” zijn in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 (de “Prospectusverordening”). Deze mededeling wordt verspreid onder, en is alleen gericht aan, personen in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin artikel 21(1) van de FSMA niet van toepassing is. Dit persbericht vormt geen prospectus in de zin van de Prospectusverordening of een aanbieding aan het publiek. De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn. Personen die in het bezit komen van deze aankondiging dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de wetgeving van een dergelijk jurisdictie inhouden. 

Media relations

 

media.relations@syensqo.com


 

Nathalie van Ypersele  
+32 478 20 10 62 

 

Perrine Marchal
+32 478 32 62 72

 

Laetitia Schreiber
+32 487 74 38 07
Investor Relations

 

investor.relations@syensqo.com


 

Sherief Bakr
+44 7920 575 989

 

Bisser Alexandrov
+33 6 07 63 52 80

 

Imtiyaz Lokhandwala
+1 609 860 3959

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen, veranderende marktcondities, concurrentie in verband met producten, de aard van de productontwikkeling, de impact van overnames en afstotingen van activiteiten, herstructureringen, terugtrekkingen van producten, regulatoire goedkeuringsprocessen, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Bijgevolg kunnen de werkelijke resultaten of toekomstige gebeurtenissen wezenlijk verschillen van deze die expliciet vermeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze assumpties onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de verwachte resultaten. De Vennootschap verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Syensqo
Syensqo is een onderneming met wetenschappelijke focus die baanbrekende oplossingen ontwikkelt die de manier waarop we leven, werken, reizen en ons vermaken verbeteren. Geïnspireerd door de wetenschappelijke vergaderingen die Ernest Solvay in 1911 organiseerde, brengen we briljant talent samen dat de grenzen van wetenschap en innovatie verlegt ten voordele van onze klanten, met een divers wereldwijd team van meer dan 13.000 medewerkers.
Onze oplossingen dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme apparaten en toepassingen in de gezondheidszorg. Onze innovatiekracht stelt ons in staat om de ambitie van een circulaire economie waar te maken en baanbrekende technologieën te ontdekken die de mensheid vooruithelpen.

Ressources relatives aux Relations Investisseurs

BijlageTags

Attachments

20240531_Refinancing pricing_NL