Clean Motion AB tecknar avsiktsförklaring angående strategiskt förvärv av EVX Mobility Sweden AB för utökad portfölj och marknad av elektriska fordon


Clean Motion AB har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva EVX Mobility Sweden AB genom en apportemission av nya aktier. Förvärvet syftar till att skapa ett starkare bolag med bredare produktportfölj, bättre marknadsposition och en effektivare organisation. Parterna inleder nu en Due Diligence-process och Clean Motion planerar därefter att kalla till en extra bolagsstämma för beslut om slutförande av förvärvet.

Bakgrund till det strategiska förvärvet
Ett förvärv av EVX Mobility Sweden AB bedöms kunna stärka såväl marknadsposition, produktportfölj och intern effektivitet i det sammanslagna bolaget. På sikt kommer också betydande möjligheter för komponentgemenskap att skapa ytterligare skalfördelar. EVX produkter kompletterar Clean Motions nuvarande produkter EVIG och Zbee. Genom att integrera EVX starka närvaro i Karibien och dess potential i Skandinavien och Europa, ges stora möjligheter för synergier och marknadsexpansion. Tillsammans kan bolagen erbjuda en mer omfattande produktportfölj och dra nytta av varandras säljkanaler och utvecklingsteam, med fokus på effektivisering och optimering.

"Tillsammans ser vi att bolagen förstärker varandra och skapar en starkare produktportfölj, effektivare organisation och bättre leveranser till en gemensamt optimerad kostnad. Vi ser att båda bolagen står inför kraftig expansion. Vi bedömer att detta förvärv kan förstärka detta samtidigt som breddandet av såväl produktportfölj som marknader kommer att skapa en bättre stabilitet och ett mindre beroende av enskilda kunder. Detta förvärv är en del av vår långsiktiga strategi att växa och stärka vår position som en ledande aktör inom vår bransch." säger Sofia Haby, VD Clean Motion.

Huvudsakliga villkor
Avsiktsförklaringen mellan Clean Motion AB och EVX Mobility Sweden AB beskriver de huvudsakliga villkoren och förutsättningarna för ett förvärv. Ett förvärv innebär att Clean Motion förvärvar samtliga aktier i EVX Mobility Sweden AB genom emission av nya aktier. EVX Mobility Sweden AB värderas till mellan 85 och 95 miljoner SEK (beroende på parametrar som skall fastställas under Due Diligence processen) och köpet skall ske genom en riktad apportemission som godkänns på en extra bolagsstämma. Teckningskursen för denna emission är fastställd till 1,92 kr per aktie vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) under perioden 27/5-10/6 2024.

Due Diligence och extra bolagsstämma
Parterna går nu in i en Due Diligence-process med avsikt att slutföra avtalet och kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om förvärvet. Inom ramen för Due Dilligence-perioden skall också en ny affärs- och finansieringsplan tas fram för det integrerade bolaget. Genomförandet av apportförvärvet är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, som planeras att hållas omkring den 1 juli 2024. En formell kallelse med fullständigt beslutsförslag till bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Clean Motions styrelseledamot Joel Rozada och styrelsesuppleant Emma Rozada äger The Techno Creatives som innehar ca 4,5% av EVX Mobility Sweden AB. Förvärvet omfattas således av 16 kap. aktiebolagslagen, de s.k. Leo-reglerna, vilket innebär att godkännande av affären ska beslutas med biträde av minst nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna.


Göran Folkesson, styrelseordförande i Clean Motion, "Vi ser en mycket stor potential att tillsammans skapa ett ännu starkare erbjudande till våra kunder och partners. Kombinationen av produktportfölj, marknadstäckning, och kompetens inom organisationerna skapar en unik möjlighet.”

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Haby VD
Clean Motion AB
Tel: +4676 866 36 09
Email: sofia.haby@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-13 kl. 08:59 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.
Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Om EVX Mobility Sweden AB
EVX Mobility är ett svenskt bolag som utvecklar elektriska kvalitetsfordon för framtidens städer. Företaget har utvecklat en unik modulär plattform som möjliggör skapandet av flera olika varianter av digitalt uppkopplade soldrivna fordonsmodeller. Våra fordon är designade för en lång livslängd, vi maximerar resursanvändning, håller produkter och material i omlopp så länge som möjligt. Vår vision är att skapa en grund för hållbarhetsförändring genom sättet vi designar, utvecklar, transporterar och producerar våra fordon. Vänligen besök: www.evxmobility.com