RÄTTELSE: Clean Motion AB ger förtydligande gällande potentiellt förvärv av EVX Mobility Sweden AB - bedömning av framtida ordrar och plan för lockup


RÄTTELSE: Clean Motion AB ger förtydligande gällande potentiellt förvärv av EVX Mobility Sweden AB - bedömning av framtida ordrar och plan för lockup

I pressmeddelandet som publicerades 2024-06-18, avseende EVX Mobility stod följande:

”Tillsammans med EVX prognostiserade orderingång ser Clean Motion inte något omedelbart behov av att genomföra nyemissioner för det sammanslagna bolaget. Bedömningen är att de de samanslagna bolagets pågående affärer och kassa, kommer att räcka för den planerade expansionen.” 

Göran Folkesson, styrelseordförande och grundare av Clean Motion, säger: "Vi ser en enorm potential i att med EVX-plattformen kunna erbjuda ett utökat och ännu starkare erbjudande som kompletterar våra mindre och snabbare fordon, EVIG och Zbee. Kombinationen av bolagen gör att den gemensamma kompetensen inom organisationerna skapar en unik möjlighet, vilket gör Clean Motion till en komplett leverantör av lätta elfordon."

Detta stycke korrigeras enligt följande:

“Bedömningen är att de de samanslagna bolagets pågående affärer och kassa kommer att vara stark i närtid efter ett samgående. Due Diligence-processen och framtagningen av en gemensam affärs- och finansieringsplan behöver fullföljas för att vi skall kunna avgöra kapitalbehovet för bolagets fortsatta expansion.”

Göran Folkesson, styrelseordförande och grundare av Clean Motion; ”Vi jobbar tillsammans med skickliga affärsjurister för att göra en grundlig Due Diligence avseende EVX. Parallellt jobbar vi med att ta fram en affärsplan och grundligt analysera kapitalbehov. Jag har en mycket bra känsla för att det sammanslagna bolaget kommer att kunna vara bättre och starkare. Det finns flera uppenbara synergieffekter som bör kunna leda till bättre lönsamhet. Samtidigt så kommer vi bara att genomföra den här affären om styrelsen kommer fram till att den gynnar befintliga aktieägare.”

Korrigerat pressmeddelande bifogas i sin helhet.

Clean Motion AB ger förtydligande gällande potentiellt förvärv av EVX Mobility Sweden AB - bedömning av framtida ordrar och plan för lockup

Clean Motion meddelade den 13 juni 2024 att de har tecknat en avsiktsförklaring om ett förvärv av EVX Mobility Sweden AB genom en apportemission. Förvärvet ses som strategiskt för att stärka Clean Motions position på marknaden för lätta elfordon då det breddar bolagets sortiment med större fyrhjuliga fordon. Förvärvet accelererar företagets tillväxtplaner genom marknadsintroduktion av bland annat arbetsfordon och fordon för hotell, park och resorts, på flera nya marknader. Förvärvet adderar flera nya försäljningsklara fordonsmodeller och man ser att förvärvet kommer generera korsförsäljning till gemensamma såväl som nya kunder inom alla produktkategorier. Clean Motion ser att detta förvärv förväntas generera ett avsevärt aktieägarvärde och intäkter i närtid. Prognosen för orderingången på EVX-fordonsmodeller 2024 är 36 miljoner kronor samt 260 miljoner kronor för 2025.

Jonsered, Sverige – 2024-06-20. Clean Motion meddelade den 13 juni 2024 att de har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva EVX Mobility Sweden AB genom apportemission.

Clean Motions vision och långsiktiga strategi är att tillverka och sälja verkligt hållbara fordon för att minska den globala klimatpåverkan från transporter globalt. Bolagets ambition är att bli den ledande globala leverantören av soldrivna fordon, med ett omfattande erbjudande som sträcker sig från gods till passagerarfordon för urbana miljöer.

Förvärvet av EVX integrerar flera nya försäljningsklara fordonsmodeller till Clean Motions produktportfölj. Fordonen förväntas att starkt främja försäljningen till gemensamma så väl som nya kunder inom samtliga produktkategorier. Clean Motion bedömer att detta förvärv kommer att generera betydande aktieägarvärde och substantiella intäkter på kort sikt, med en nuvarande prognos över orderingång för EVX fordonsmodeller på 36 miljoner 2024 och 260 miljoner kronor för 2025.

EVX Mobility är i starten av sin kommersiella expansionsfas och utöver det turist-tåg som precis lanserats i Sverige är dess primära marknadssegment, Hotel & Resort. Den globala marknaden för Hotel & Resort är värderad till över 1 miljard EUR. Modellen EVX Passenger One, är framtagen för behov inom hotell, park och turistnäring, och med sina 12 sittplatser, soltak och digitala tjänsteerbjudande har den en stark efterfrågan. Utöver den primära marknaden finns en stor marknad för arbetsfordon och elektriska turiståg i Europa och Norden. EVX fordon bygger på en egenutvecklad modulär, fyrhjulig plattform som är redo att skala upp i serieproduktion. Utvecklingen är slutförd och alla nödvändiga godkännanden är på plats, vilket gör att EVX fordon är redo att säljas på flera marknader omgående.

Förvärvet av EVX innebär flera omedelbara fördelar för Clean Motion, inklusive nya försäljningsmöjligheter och intäktsströmmar på olika marknader. EVX har omfattande erfarenhet av marknaderna i södra Europa, Karibien och Mexiko, vilket accelererar global marknadsintroduktion för hela produktlinjen, inklusive produkterna EVIG och Zbee.

EVX fordonsmodeller kompletterar Clean Motions befintliga modeller väl, Zbee och EVIG, vilket leder till ett mer omfattande och heltäckande sortiment av lätta elfordon. Med EVX kunskap om marknaden i Karibien och potentiella marknader i Skandinavien, Europa och Mellan-östern, skapas kraftfulla försäljningssynergier som påskyndar expansionen till nya marknader och större ordrar.

Det strategiska förvärvet gör det även möjligt för Clean Motion att snabbt etablera sig inom segmentet för arbetsfordon i Europa, samtidigt som det skapar tekniska och försäljningsmässiga synergier i Europa, Indien och andra globala marknader. Kombinationen av Clean Motions lättviktsstrategi och EVX robusthet möjliggör kompletterande korsförsäljning av kompletta lösningar från Zbee, EVIG och EVX. Dessutom leder detta till skalfördelar i komponentinköp och sänkta kostnader över produktlinjerna vilket även stärker marginalerna för det gemensamma bolaget. Vidare ser Clean Motion betydande synergier mellan dom operativa resurserna där Clean Motion får in ny stor kompetens som blir en del av den nya verksamheten.

Clean Motions nuvarande ledning och styrelse kommer att fortsätta driva bolaget under varumärket Clean Motion. Befintliga ägare i EVX Mobility har varken utlovats eller haft några önskemål om styrelseplats och de kommer inte heller att vara del av det sammanslagna bolagets ledningsgrupp.
Due Diligence-processen är pågående och den förväntas avslutas senare denna vecka, vilket kommer att ge ytterligare information till aktieägarna. För närvarande kan det informeras att EVX har en stark kassa som sträcker sig 12 månader framåt.

Huvudägarna i EVX kommer att vara under lock-up. Bedömningen är att de sammanslagna bolagens pågående affärer och kassa kommer att vara stark i närtid efter ett samgående. Due Diligence-processen och framtagningen av en gemensam affärs- och finansieringsplan behöver fullföljas för att vi skall kunna avgöra kapitalbehovet för bolagets fortsatta expansion.

Kommentarer från Clean Motion och EVX Mobility Sweden AB:
Göran Folkesson, styrelseordförande och grundare av Clean Motion; ”Vi jobbar tillsammans med skickliga affärsjurister för att göra en grundlig Due Diligence avseende EVX. Parallellt jobbar vi med att ta fram en affärsplan och grundligt analysera kapitalbehov. Jag har en mycket bra känsla för att det sammanslagna bolaget kommer att kunna vara bättre och starkare. Det finns flera uppenbara synergieffekter som bör kunna leda till bättre lönsamhet. Samtidigt så kommer vi bara att genomföra den här affären om styrelsen kommer fram till att den gynnar befintliga aktieägare.”

Ronny Wagner, CTO i EVX Mobility Sweden AB, tillägger:
"Detta förvärv är en fantastisk möjlighet för EVX Mobility att växa och expandera tillsammans med Clean Motion. Vi ser fram emot de synergier och nya möjligheter som detta kommer att medföra."

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Haby VD                
Clean Motion AB                
Tel: +46 76 866 36 09        
Email: sofia.haby@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-19 kl. 08:45 CET. 

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

Om EVX Mobility Sweden AB
EVX Mobility är ett svenskt bolag som utvecklar elektriska kvalitetsfordon för framtidens städer. Företaget har utvecklat en unik modulär plattform som möjliggör skapandet av flera olika varianter av digitalt uppkopplade soldrivna fordonsmodeller. Våra fordon är designade för en lång livslängd, vi maximerar resursanvändning, håller produkter och material i omlopp så länge som möjligt. Vår vision är att skapa en grund för hållbarhetsförändring genom sättet vi designar, utvecklar, transporterar och producerar våra fordon. Vänligen besök: www.evxmobility.com

BilagaAttachments

Clean Motion PM, 20240618, EVX update, rättelse