logo_500x500.png
Bitdeer to Participate in the 16th Annual CEO Investor Summit 2024
June 18, 2024 08:00 ET | Bitdeer Technologies Group
SINGAPORE, June 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitdeer Technologies Group (Nasdaq: BTDR) (“Bitdeer” or the “Company”), a world-leading technology company for blockchain and high-performance computing,...
logo_500x500.png
Bitdeer công bố Lộ trình công nghệ SEALMINER, cam kết tăng cường tính minh bạch trong ngành khai thác
June 07, 2024 22:14 ET | Bitdeer Technologies Group
SINGAPORE, June 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitdeer Technologies Group (Nasdaq: BTDR) (“Bitdeer” hay “Công ty”), công ty công nghệ hàng đầu thế giới về giải pháp chuỗi khối và điện toán hiệu năng...
logo_500x500.png
Bitdeer เปิดตัวแผนงานเทคโนโลยี SEALMINER ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความโปร่งใสในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
June 07, 2024 22:14 ET | Bitdeer Technologies Group
สิงคโปร์, June 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitdeer Technologies Group (Nasdaq: BTDR) (“Bitdeer” หรือ “บริษัท”) บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกสำหรับบล็อกเชนและคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง...
logo_500x500.png
Bitdeer Mengumumkan Hala Tuju Teknologi SEALMINER, Komited untuk Meningkatkan Ketelusan dalam Industri Perlombongan
June 07, 2024 22:14 ET | Bitdeer Technologies Group
SINGAPURA, June 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitdeer Technologies Group (Nasdaq: BTDR) (“Bitdeer” atau “Syarikat”), syarikat teknologi terkemuka dunia dalam blok rantai dan pengkomputeran...
logo_500x500.png
Bitdeer Mengungkap Roadmap Teknologi SEALMINER, Berkomitmen untuk Meningkatkan Transparansi di Industri Penambangan
June 07, 2024 22:14 ET | Bitdeer Technologies Group
SINGAPURA, June 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitdeer Technologies Group (Nasdaq: BTDR) (“Bitdeer” atau “Perusahaan”), perusahaan teknologi terkemuka di dunia untuk blockchain dan komputasi...
SEALMINER Technology Roadmap
Bitdeer Unveils SEALMINER Technology Roadmap, Committed to Enhancing Transparency in the Mining Industry
June 06, 2024 23:00 ET | Bitdeer Technologies Group
SINGAPORE, June 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitdeer Technologies Group (Nasdaq: BTDR) (“Bitdeer” or the “Company”), a world-leading technology company for blockchain and high-performance computing,...
logo_500x500.png
Bitdeer Announces Acquisition of Desiweminer in an All-Stock Transaction
June 06, 2024 08:00 ET | Bitdeer Technologies Group
SINGAPORE, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitdeer Technologies Group (NASDAQ: BTDR) (“Bitdeer” or the “Company”), a world-leading technology company for blockchain and high-performance computing,...
logo_500x500.png
Bitdeer Announces May 2024 Operations Updates
June 06, 2024 00:00 ET | Bitdeer Technologies Group
SINGAPORE, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitdeer Technologies Group (NASDAQ: BTDR) (“Bitdeer” or the “Company”), a world-leading technology company for blockchain and high-performance computing,...
logo_500x500.png
Bitdeer Announces Up to $150 Million Private Placement Financing
May 31, 2024 08:00 ET | Bitdeer Technologies Group
SINGAPORE, May 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitdeer Technologies Group (Nasdaq: BTDR) (“Bitdeer” or the “Company”), a world-leading technology company for blockchain and high-performance computing,...
logo_500x500.png
Bitdeer Reports Unaudited Financial Results for the First Quarter of 2024 and Operational Update
May 13, 2024 08:30 ET | Bitdeer Technologies Group
SINGAPORE, May 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitdeer Technologies Group (NASDAQ: BTDR) (“Bitdeer” or the “Company”), a world-leading technology company for blockchain and high-performance computing,...