Klövern continues de
Klövern continues developing Kista
March 06, 2007 03:05 ET | Corem Property Group AB
The lease agreement with Street Sweden AB has a term of five years and is for a total of approximately 1,200 sq.m. Street is expected to move in in April 2007. The restaurant will be located in...
Klövern fortsätter u
Klövern fortsätter utveckla Kista
March 06, 2007 03:00 ET | Corem Property Group AB
Hyresavtalet med Street Sweden AB gäller i fem år och omfattar totalt ca 1 200 kvm. Inflyttningen är beräknad till april 2007. Restaurangen kommer att vara belägen i centrala Kista, med nya...
Notice of Annual Gen
Notice of Annual General Meeting of Shareholders of Klövern AB (publ)
February 26, 2007 08:45 ET | Corem Property Group AB
Registration Shareholders wishing to participate in the Annual General Meeting of Shareholders must             be registered as owner in the...
Kallelse till årsstä
Kallelse till årsstämma i Klövern AB (publ)
February 26, 2007 08:34 ET | Corem Property Group AB
Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska   dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB avseende förhållandena torsdagen 22 mars...
Klöverns årsredovisn
Klöverns årsredovisning 2006
February 23, 2007 05:00 ET | Corem Property Group AB
Nyköping, 23 februari 2007   Klövern AB (publ)   För ytterligare information kontakta: Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se Anders...
Klövern's Annual Rep
Klövern's Annual Report 2006
February 23, 2007 05:00 ET | Corem Property Group AB
Nyköping, 23 February 2007   Klövern AB (publ)     For further information, please contact: Gustaf Hermelin, CEO, tel +46-(0)155-44 33 10, +46-(0)70-560 00 00,...
Klövern is creating
Klövern is creating an exhibition centre in Kista
February 09, 2007 04:00 ET | Corem Property Group AB
The exhibition centre has signed a ten-year lease for 14,000 sq.m. The project start is in April 2007 and the centre is expected to move into the premises in August 2008. The centre will be located at...
Klövern skapar mässc
Klövern skapar mässcentrum i Kista
February 09, 2007 04:00 ET | Corem Property Group AB
Mässan har tecknat ett tioårigt avtal omfattande 14 000 kvm. Projektet startar i april 2007 och inflyttningen är beräknad till augusti 2008. Mässan kommer att vara belägen i fastigheten Lidarände...
Klövern: Year-end re
Klövern: Year-end report 2006
February 06, 2007 02:48 ET | Corem Property Group AB
Earnings totalled SEK 843 million (639) Net profit for the period increased to SEK 631 million (379) Earnings per share increased to SEK 5.04 (3.27) SEK 262 million (158) of the profit...
Klövern: Bokslutskom
Klövern: Bokslutskommuniké 2006
February 06, 2007 02:48 ET | Corem Property Group AB
Intäkterna uppgick till 843 mkr (639) Periodens resultat efter skatt ökade till 631 mkr (379) Resultat per aktie ökade till 5,04 kr (3,27) Av resultatet utgör värdeförändringar avseende...