Extra bolagsstämma b
Extra bolagsstämma beslutade om företrädesrättsemission
January 10, 2000 13:36 ET | Corem Property Group AB
Emissionskursen har bestämts med utgångspunkt från aktiens snittkurs under 10 börsdagar i slutet av december månad och innebär i förhållande till denna snittkurs en rabatt om ca 30 %. I förhållande...