Delårsinformation ja
Delårsinformation januari - september 2021
October 27, 2021 02:00 ET | Klövern AB (publ)
Denna delårsinformation avseende perioden januari – september 2021 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Klövern AB:s (publ) obligations- och låneavtal. Corem Property Group AB (publ)...
Delårsinformation ja
Delårsinformation januari - september 2021
October 27, 2021 02:00 ET | Klövern AB (publ)
This interim information for the period January - September 2021 has been prepared for the purpose of complying with the terms of Klövern AB's (publ) bond and loan agreements. On 29 March 2021, Corem...
Delårsrapport januar
Delårsrapport januari - juni 2021
July 14, 2021 01:30 ET | Klövern AB (publ)
» Intäkterna uppgick till 1 609 mkr (1 649).» Driftöverskottet uppgick till 1 058 mkr (1 084).» Förvaltningsresultatet uppgick till 600 mkr (617).» Resultatet före skatt uppgick till 1 850 mkr (1...
Interim Report Janua
Interim Report January – June 2021
July 14, 2021 01:30 ET | Klövern AB (publ)
» Income amounted to SEK 1,609 million (1,649).» The operating surplus amounted to SEK 1,058 million (1,084).» Profit from property management amounted to SEK 600 million (617).» Profit before tax...
Klövern tecknar hyre
Klövern tecknar hyreskontrakt med Avalanche Studios Group i New York
July 12, 2021 09:30 ET | Klövern AB (publ)
Klövern har tecknat ett hyreskontrakt med Avalanche Studios Group avseende cirka 1 370 kvm kontorsyta i projektfastigheten 1245 Broadway i New York. Hyresgästen, en svensk dataspelsutvecklare som...
Klövern signs a leas
Klövern signs a lease contract with Avalanche Studios Group in New York
July 12, 2021 09:30 ET | Klövern AB (publ)
Klövern has signed a lease contract with Avalanche Studios Group for approximately 1,370 sq.m. of office space at 1245 Broadway in New York. The tenant, a Swedish computer game developer that has...
Beslut vid extra bol
Beslut vid extra bolagsstämma i Klövern AB (publ)
July 09, 2021 06:00 ET | Klövern AB (publ)
Vid en extra bolagsstämma i Klövern AB (publ) den 9 juli 2021 fattades följande beslut. Styrelse Den extra bolagsstämman beslutade att välja Patrik Essehorn, Fredrik Rapp, Christina Tillman,...
Decisions at Extraor
Decisions at Extraordinary General Meeting of Klövern AB (publ)
July 09, 2021 06:00 ET | Klövern AB (publ)
At an Extraordinary General Meeting of Klövern AB (publ) on 9 July 2021 the following decisions were made. Board of Directors The Extraordinary General Meeting decided to elect Patrik Essehorn,...
Corem påkallar inlös
Corem påkallar inlösen av minoritetsaktier i Klövern och aktierna avnoteras med sista handelsdag 20 juli
July 07, 2021 02:30 ET | Klövern AB (publ)
Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 24 juni 2021 att Corem genom fullföljandet av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Klövern AB (publ) (”Klövern”)...
Corem initiates rede
Corem initiates redemption of minority shares in Klövern and the shares are delisted with 20 July as the last day of trading
July 07, 2021 02:30 ET | Klövern AB (publ)
On 24 June 2021, Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) announced that Corem, through the completion of the public offer to the shareholders of Klövern AB (publ) (”Klövern”), controls approximately...