Klövern - Notice of
Klövern - Notice of written procedure
May 11, 2021 04:20 ET | Klövern AB (publ)
Klövern AB (publ) (”Klövern”) has today given instructions to Nordic Trustee & Agency AB (publ) (the “Trustee”), being the agent under Klövern’s senior secured bond loan issued in October 2019...
Klövern - Meddelande
Klövern - Meddelande om skriftligt förfarande
May 11, 2021 04:20 ET | Klövern AB (publ)
Klövern AB (publ) (”Klövern”) har idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), som agerar agent under Klöverns seniora säkerställda obligation som emitterades i oktober 2019...
Klövern gör ett till
Klövern gör ett tilläggsförvärv i New York
May 03, 2021 09:00 ET | Klövern AB (publ)
Klövern har förvärvat och tillträtt en fastighet på Manhattan med adressen 407 Park Avenue. Transaktionens underliggande fastighetsvärde uppgår till 30 miljoner USD. Den förvärvade fastigheten ligger...
Klövern makes an add
Klövern makes an add-on acquisition in New York
May 03, 2021 09:00 ET | Klövern AB (publ)
Klövern has acquired and taken possession of a property in Manhattan with the address 407 Park Avenue. The transaction’s underlying property value amounts to USD 30 million. The acquired property is...
Beslut vid årsstämma
Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)
April 28, 2021 07:36 ET | Klövern AB (publ)
Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 28 april 2021 fattades bland annat följande beslut. Utdelning För räkenskapsåret 2020 beslutades om en utdelning om 0,26 kronor per stamaktie av serie A...
Decisions at Annual
Decisions at Annual General Meeting of Klövern AB (publ)
April 28, 2021 07:36 ET | Klövern AB (publ)
At the Annual General Meeting of Klövern AB (publ) on 28 April 2021 the following decisions were made, among others. Dividend A dividend of SEK 0.26 per ordinary share of Class A and Class B and SEK...
Delårsrapport januar
Delårsrapport januari - mars 2021
April 28, 2021 01:30 ET | Klövern AB (publ)
» Intäkterna uppgick till 807 mkr (837).» Driftöverskottet uppgick till 524 mkr (558).» Förvaltningsresultatet uppgick till 309 mkr (324).» Resultatet före skatt uppgick till 909 mkr (882) och...
Interim Report Janua
Interim Report January – March 2021
April 28, 2021 01:30 ET | Klövern AB (publ)
  » Income amounted to SEK 807 million (837).» The operating surplus amounted to SEK 524 million (558).» Profit from property management amounted to SEK 309 million (324).» Profit before tax amounted...
Notice of Annual Gen
Notice of Annual General Meeting of Klövern AB (publ)
March 29, 2021 09:27 ET | Klövern AB (publ)
Shareholders of Klövern AB (publ), corporate ID number 556482-5833, are hereby summoned to the Annual General Meeting on Wednesday 28 April 2021. In light of the ongoing pandemic and in order to...
Kallelse till årsstä
Kallelse till årsstämma i Klövern AB (publ)
March 29, 2021 09:27 ET | Klövern AB (publ)
Aktieägarna i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning...