Comment from Klövern
Comment from Klövern’s board of directors regarding the public offer from Corem
March 29, 2021 02:10 ET | Klövern AB (publ)
Today, 29 March 2021, Corem Property Group AB (publ) (the “Offeror” or “Corem”) announced a public offer with consideration in the form of newly issued shares in Corem (the “Offer”) to the...
Kommentar från Klöve
Kommentar från Klöverns styrelse med anledning av uppköpserbjudandet från Corem
March 29, 2021 02:10 ET | Klövern AB (publ)
Idag den 29 mars 2021 offentliggjorde Corem Property Group AB (publ) (“Budgivaren” eller ”Corem”) ett offentligt uppköpserbjudande med vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem (”Erbjudandet”)...
Klöverns årsredovisn
Klöverns årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020
March 26, 2021 10:30 ET | Klövern AB (publ)
Klöverns årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu att ladda ned från Klöverns webbplats www.klovern.se. Tryckta versioner beräknas vara tillgängliga under vecka 15 (12-18...
Klövern’s Annual rep
Klövern’s Annual report and Sustainability report for 2020
March 26, 2021 10:30 ET | Klövern AB (publ)
Klövern’s Annual report (Swedish version) and Sustainability report (Swedish version) for 2020 are now available for downloading from Klövern’s website www.klovern.se. Printed versions are estimated...
Rutger Arnhult lämna
Rutger Arnhult lämnar Klöverns styrelse
March 25, 2021 10:19 ET | Klövern AB (publ)
I linje med vad som kommunicerades genom ett pressmeddelande den 29 december 2020 lämnar Rutger Arnhult idag Klöverns styrelse. Klövern AB (publ) För ytterligare information, vänligen...
Rutger Arnhult leave
Rutger Arnhult leaves Klövern’s Board of Directors
March 25, 2021 10:19 ET | Klövern AB (publ)
In line with what was communicated in a press release on 29 December 2020, Rutger Arnhult today leaves Klövern’s Board of Directors. Klövern AB (publ) For further information, please contact:Pia...
Peeter Kinnunen utse
Peeter Kinnunen utses till tillförordnad VD för Klövern
March 24, 2021 07:00 ET | Klövern AB (publ)
I linje med vad som kommunicerades genom ett pressmeddelande den 29 december 2020 kommer Rutger Arnhult att lämna sin befattning som VD den 25 mars 2021. Som tillförordnad VD för Klövern har styrelsen...
Peeter Kinnunen is a
Peeter Kinnunen is appointed acting CEO of Klövern
March 24, 2021 07:00 ET | Klövern AB (publ)
In line with what was communicated in a press release on 29 December 2020, Rutger Arnhult will leave his position as CEO on 25 March 2021. The Board of Directors has appointed Peeter Kinnunen acting...
Antal aktier i Klöve
Antal aktier i Klövern den 26 februari 2021
February 26, 2021 01:30 ET | Klövern AB (publ)
Efter att 1 226 625 stamaktier av serie A under februari månad omvandlats till stamaktier av serie B uppgår det totala antalet aktier i Klövern per 26 februari 2021 till 1 138 697 289, varav 85 471...
Number of shares in
Number of shares in Klövern as of 26 February 2021
February 26, 2021 01:30 ET | Klövern AB (publ)
After conversion of 1,226,625 Class A ordinary shares to Class B ordinary shares during the month of February the total number of shares in Klövern as of 26 February 2021 amounts to 1,138,697,289, of...