Årsregnskabsmeddelel
Årsregnskabsmeddelelse 2008 for perioden 1. januar - 31. december 2008
March 27, 2009 10:35 ET | German High Street Properties A/S
Bestyrelsen har dags dato vedtaget vedhæftede årsregnskabsmeddelelse 2008 for perioden 1. januar - 31. december 2008. Koncernens driftsresultat før værdiregulering af investeringsejendomme og...
Ændring af fnanskale
Ændring af fnanskalender
March 13, 2009 08:33 ET | German High Street Properties A/S
Ledelsen har besluttet at offentliggøre en årsregnskabsmeddelelse for 2008. Årsregnskabsmeddelelsen vil blive offentliggjort den 27. marts 2009. Årsrapport 2008 offentliggøres den 15. april...
Indberetning i medfø
Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a
January 19, 2009 07:23 ET | German High Street Properties A/S
I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og...
Indberetning i medfø
Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a
December 16, 2008 04:36 ET | German High Street Properties A/S
I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil...
Delårsrapport for pe
Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008
November 20, 2008 08:55 ET | German High Street Properties A/S
Bestyrelsen har dags dato vedtaget vedhæftede delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008. Koncernens resultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat for de tre...
Finanskalender for r
Finanskalender for regnskabsårene 2008 og 2009
November 20, 2008 07:06 ET | German High Street Properties A/S
Ledelsen har fastsat følgende datoer for offentliggørelse m.v.: 27. marts 2009 Årsrapport 2009 23. april 2009 Ordinær generalforsamling 28. maj 2009 Delårsrapport for perioden 1....
Offentliggørelse af
Offentliggørelse af delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008
October 24, 2008 07:40 ET | German High Street Properties A/S
Selskabet har i den tidligere offentliggjorte finanskalender oplyst at ville offentliggøre en delårsmeddelelse den 20. november 2008. Det skal hermed oplyses, at den meddelelse, der...
Indberetning i medfø
Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a
September 22, 2008 10:55 ET | German High Street Properties A/S
I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street A/S ind-berette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil...
Fondsbørsmeddelelse
Fondsbørsmeddelelse nr. 13, Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008
August 21, 2008 10:37 ET | German High Street Properties A/S
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2008 for Investea German High Street II A/S. Koncernens resultat før værdiregulering...
Periodemeddelelse fo
Periodemeddelelse for 1. kvartal 2008 (01. januar 2008 - 31. marts 2008)
May 22, 2008 10:03 ET | German High Street Properties A/S
Periodemeddelelse for 1. kvartal 2008 (01. januar 2008 - 31. marts 2008). Investea German High Street II A/S har i 1. kvartal 2008 udviklet sig tilfredsstillen-de og i overensstemmelse med...