Heijmans en AM bunde
Heijmans en AM bundelen krachten in Feyenoord City Rotterdam
March 05, 2021 01:30 ET | Heijmans NV
Heijmans en AM hebben de krachten gebundeld in de ontwikkelcombinatie Feyenoord City, die zich richt op de ontwikkeling en realisatie van woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen in...
Heijmans and AM join
Heijmans and AM join forces in Feyenoord City Rotterdam
March 05, 2021 01:30 ET | Heijmans NV
Heijmans and project developer AM have joined forces in the Feyenoord City development consortium, which aims to develop and realise homes and commercial and social amenities in Rotterdam South. This...
Heijmans: sterke fin
Heijmans: sterke financiële resultaten in 2020
February 12, 2021 01:20 ET | Heijmans NV
Kernpunten: Omzet en onderliggende EBITDA stijgen met 9%;Netto resultaat 2020 stijgt naar € 40 miljoen;Orderportefeuille blijft met € 1,9 miljard op niveau;Balans opnieuw verbeterd: hogere...
Heijmans: strong fin
Heijmans: strong financial results in 2020
February 12, 2021 01:20 ET | Heijmans NV
Highlights: Revenue and underlying EBITDA increase by 9%;Net result 2020 higher at € 40 million;Order book at € 1.9 billion;Balance sheet shows continued improvement: higher solvency ratio (28.8%),...
Heijmans draagt Arno
Heijmans draagt Arnout Traas voor als commissaris
February 11, 2021 12:00 ET | Heijmans NV
De Raad van Commissarissen van Heijmans heeft het voornemen om Arnout Traas (1959) voor te dragen als nieuwe commissaris. De voordracht volgt op het besluit de raad tijdelijk uit te breiden tot zes...
Heijmans nominates A
Heijmans nominates Arnout Traas as member of the Supervisory Board
February 11, 2021 12:00 ET | Heijmans NV
The Supervisory Board of Heijmans N.V. intends to nominate Arnout Traas (1959) as a new member of the Supervisory Board. The nomination is the result of the decision to temporarily expand the...
Heijmans en Staedion
Heijmans en Staedion verstevigen samenwerking Den Haag Zuidwest
January 29, 2021 01:30 ET | Heijmans NV
Heijmans is door de Haagse woningcorporatie Staedion gekozen als partner om samen met de gemeente Den Haag de buurten Dreven, Gaarden en Zichten te transformeren en vernieuwen. Als opvolging van de...
Heijmans and Staedio
Heijmans and Staedion strengthen cooperation in The Hague
January 29, 2021 01:30 ET | Heijmans NV
Housing corporation Staedion has chosen Heijmans as its partner to work with The Hague city council on the transformation and renewal of the city’s Dreven, Gaarden and Zichten neighbourhoods. In a...
Onderhoud vaarwegen
Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland gegund aan Heijmans
January 26, 2021 01:30 ET | Heijmans NV
Heijmans gaat de komende vijf jaar het onderhoud aan de vaarwegen in Oost-Nederland uitvoeren. Het prestatiecontract van Rijkswaterstaat betreft de Boven-Rijn, Waal en het Maas-Waalkanaal. Deze...
Heijmans wins 5-year
Heijmans wins 5-year Oost-Nederland waterway maintenance contract
January 26, 2021 01:30 ET | Heijmans NV
The Dutch Ministry of Public Works and Waterways has awarded Heijmans a five-year contract for the maintenance of waterways in the central-eastern part of the Netherlands (Oost-Nederland). The...