MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejderes handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S
April 02, 2024 11:01 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf....
MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A/S shares by senior management
April 02, 2024 11:01 ET | MT Højgaard Holding A/S
Statement of transactions by members of senior management and their related parties in shares, issued by MT Højgaard Holding A/S and related securities, cf. article 19 of the EU Regulation 596/2014. ...
MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S
April 02, 2024 11:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf....
MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A/S shares by senior management
April 02, 2024 11:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
Statement of transactions by members of senior management and their related parties in shares, issued by MT Højgaard Holding A/S and related securities, cf. article 19 of the EU Regu-lation 596/2014. ...
MT Højgaard Holding A/S: Forløb af MT Højgaard Holding A/S’ ordinære generalforsamling 2024
March 19, 2024 11:55 ET | MT Højgaard Holding A/S
Vedhæftet er selskabsmeddelelse angående forløbet af ordinær generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S den 19. marts 2024. Kontakt: Henvendelse kan ske på telefon +45 31 21 68 72. Vedhæftet...
MT Højgaard Holding A/S: Business transacted at MT Højgaard Holding A/S’ annual general meeting 2024
March 19, 2024 11:55 ET | MT Højgaard Holding A/S
Please find enclosed the business transacted at MT Højgaard Holding A/S´ Annual General Meeting on 19 March 2024. Contact: Contact via telephone +45 31 21 68 72. Attachment ...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding sælger RTS Contractors
February 26, 2024 04:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding har med virkning fra 26. februar 2024 solgt sin ejerandel på 80% i færøske RTS Contractors til den ene af de hidtidige minoritetsaktionærer, Andrias Lamhauge. Salget følger af...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding sells RTS Contractors
February 26, 2024 04:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
Effective 26 February 2024, MT Højgaard Holding has sold its 80% share of Faroese RTS Contractors to one of the company’s former minority shareholders, Andrias Lamhauge. The divestment follows the...
MT Højgaard Holding A/S: Solide resultater i en fokuseret koncern
February 22, 2024 02:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
ÅRETS RESULTATER MT Højgaard Holding skabte solide resultater i 2023 og tog vigtige skridt for at fokusere koncernen og skærpe profilen for den danske kerneforretning, der fortsatte den lønsomme...
MT Højgaard Holding A/S: Strong results in a focused Group
February 22, 2024 02:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
FULL-YEAR RESULTS MT Højgaard Holding generated strong results in 2023 and took important steps to focus the Group and sharpen the profile of our Danish core business, which continued to generate...