MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding initiates strategic process for international activities and adjusts guidance for 2023
June 09, 2023 09:04 ET | MT Højgaard Holding A/S
The board of directors of MT Højgaard Holding has decided to initiate a strategic process for the business unit MT Højgaard International with the aim of reducing complexity and risk through a...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding iværksætter strategisk proces for internationale aktiviteter og justerer forventninger til 2023
June 09, 2023 09:04 ET | MT Højgaard Holding A/S
Bestyrelsen for MT Højgaard Holding har besluttet at iværksætte en strategisk proces for forretningsenheden MT Højgaard International. Målet er at reducere kompleksitet og risiko ved at nedskalere de...
MT Højgaard Holding A/S: Positive momentum in Danish activities in the first quarter
May 11, 2023 01:57 ET | MT Højgaard Holding A/S
FIRST-QUARTER RESULTS As expected, MT Højgaard Holding improved earnings in the first quarter, in spite of unsatisfactory results from the international activities.Revenue rose by 27% to DKK 2.3...
MT Højgaard Holding A/S: God fremdrift i de danske aktiviteter i 1. kvartal
May 11, 2023 01:57 ET | MT Højgaard Holding A/S
KVARTALETS RESULTATER MT Højgaard Holding forbedrede som ventet indtjeningen i 1. kvartal, trods utilfredsstillende resultater i de internationale aktiviteter.Omsætningen steg 27% til 2,3 mia. kr....
MT Højgaard Holding A/S: Conference call 11 May at 10.00 CET about Q1 2023
May 04, 2023 06:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding releases its interim report for Q1 2023 on 11 May 2023 and hosts a conference call at 10.00 (CET) that date at which the management will present the results and outlook before...
MT Højgaard Holding A/S: Telefonkonference 11. maj kl. 10.00 om 1. kvartal 2023
May 04, 2023 06:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding offentliggør delårsrapporten for 1. kvartal 2023 den 11. maj 2023 og afholder samme dag kl. 10.00 (CET) en telekonference, hvor ledelsen fremlægger resultater og forventninger samt...
MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A/S shares by senior management
March 24, 2023 11:26 ET | MT Højgaard Holding A/S
Statement of transactions by members of senior management and their related parties in shares, issued by MT Højgaard Holding A/S and related securities, cf. article 19 of the EU Regulation 596/2014. ...
MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S
March 24, 2023 11:26 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf....
MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A/S shares by senior management
March 24, 2023 11:25 ET | MT Højgaard Holding A/S
Statement of transactions by members of senior management and their related parties in shares, issued by MT Højgaard Holding A/S and related securities, cf. article 19 of the EU Regulation 596/2014. ...
MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S
March 24, 2023 11:25 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf....