MT Højgaard Holding A/S: Fortsat lønsom vækst i et vigende marked
May 16, 2024 02:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
RESULTATERNE I 1. KVARTAL 2024 De danske aktiviteter skabte fortsat lønsom vækst i et vigende marked i 1. kvartal. Der var god fremdrift i afviklingen af de internationale aktiviteter, som dog...
MT Højgaard Holding A/S: Continued profitable growth in a slowing market
May 16, 2024 02:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
FINANCIAL RESULTS: FIRST QUARTER OF 2024 The Danish activities continued to generate profitable growth in a slowing market in the first quarter. The winding up of the international activities...
MT Højgaard Holding A/S: Telefonkonference 16. maj kl. 10.00 om 1. kvartal 2024
May 09, 2024 06:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding offentliggør delårsrapporten for 1. kvartal 2024 den 16. maj 2024 og afholder samme dag kl. 10.00 (CET) en telekonference, hvor ledelsen fremlægger resultater og forventninger samt...
MT Højgaard Holding A/S: Conference call 16 May at 10.00 CET about Q1 2024
May 09, 2024 06:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding releases its interim report for Q1 2024 on 16 May 2024 and hosts a conference call at 10.00 (CET) that date at which the management will present the results and outlook before...
MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejderes handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S
April 02, 2024 11:01 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf....
MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A/S shares by senior management
April 02, 2024 11:01 ET | MT Højgaard Holding A/S
Statement of transactions by members of senior management and their related parties in shares, issued by MT Højgaard Holding A/S and related securities, cf. article 19 of the EU Regulation 596/2014. ...
MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S
April 02, 2024 11:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf....
MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A/S shares by senior management
April 02, 2024 11:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
Statement of transactions by members of senior management and their related parties in shares, issued by MT Højgaard Holding A/S and related securities, cf. article 19 of the EU Regu-lation 596/2014. ...
MT Højgaard Holding A/S: Forløb af MT Højgaard Holding A/S’ ordinære generalforsamling 2024
March 19, 2024 11:55 ET | MT Højgaard Holding A/S
Vedhæftet er selskabsmeddelelse angående forløbet af ordinær generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S den 19. marts 2024. Kontakt: Henvendelse kan ske på telefon +45 31 21 68 72. Vedhæftet...
MT Højgaard Holding A/S: Business transacted at MT Højgaard Holding A/S’ annual general meeting 2024
March 19, 2024 11:55 ET | MT Højgaard Holding A/S
Please find enclosed the business transacted at MT Højgaard Holding A/S´ Annual General Meeting on 19 March 2024. Contact: Contact via telephone +45 31 21 68 72. Attachment ...