MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark vinder kontrakt på Valby Skybrudstunnel i partnerskab med Eiffage Group
May 27, 2024 02:45 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark og franske Eiffage Group er blevet valgt til at anlægge Valby Skybrudstunnel. Bygherrer er HOFOR A/S (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) og...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark wins contract for Valby cloudburst tunnel in partnership with Eiffage Group
May 27, 2024 02:45 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding’s business unit MT Højgaard Danmark and French Eiffage Group have been selected for the construction of Valby cloudburst tunnel. Developers are HOFOR A/S (Greater Copenhagen...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark skal bidrage til udbygning af elnettet i Vestdanmark
May 21, 2024 03:44 ET | MT Højgaard Holding A/S
Siemens Energy har valgt MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark som samarbejdspartner på en flerårig udbygning af elnettet i den vestlige del af Danmark. Simens Energy indgik i...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark will contribute to the expansion of the electricity grid in western Denmark
May 21, 2024 03:44 ET | MT Højgaard Holding A/S
Siemens Energy has selected MT Højgaard Holding’s business unit MT Højgaard Danmark as its partner for a multi-year expansion of the electricity grid in the western part of Denmark. Simens Energy...
MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S
May 17, 2024 14:16 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf....
MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A/S shares by senior management
May 17, 2024 14:16 ET | MT Højgaard Holding A/S
Statement of transactions by members of senior management and their related parties in shares, issued by MT Højgaard Holding A/S and related securities, cf. article 19 of the EU Regulation 596/2014. ...
MT Højgaard Holding A/S: Fortsat lønsom vækst i et vigende marked
May 16, 2024 02:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
RESULTATERNE I 1. KVARTAL 2024 De danske aktiviteter skabte fortsat lønsom vækst i et vigende marked i 1. kvartal. Der var god fremdrift i afviklingen af de internationale aktiviteter, som dog...
MT Højgaard Holding A/S: Continued profitable growth in a slowing market
May 16, 2024 02:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
FINANCIAL RESULTS: FIRST QUARTER OF 2024 The Danish activities continued to generate profitable growth in a slowing market in the first quarter. The winding up of the international activities...
MT Højgaard Holding A/S: Telefonkonference 16. maj kl. 10.00 om 1. kvartal 2024
May 09, 2024 06:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding offentliggør delårsrapporten for 1. kvartal 2024 den 16. maj 2024 og afholder samme dag kl. 10.00 (CET) en telekonference, hvor ledelsen fremlægger resultater og forventninger samt...
MT Højgaard Holding A/S: Conference call 16 May at 10.00 CET about Q1 2024
May 09, 2024 06:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding releases its interim report for Q1 2024 on 16 May 2024 and hosts a conference call at 10.00 (CET) that date at which the management will present the results and outlook before...