MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding sælger RTS Contractors
February 26, 2024 04:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding har med virkning fra 26. februar 2024 solgt sin ejerandel på 80% i færøske RTS Contractors til den ene af de hidtidige minoritetsaktionærer, Andrias Lamhauge. Salget følger af...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding sells RTS Contractors
February 26, 2024 04:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
Effective 26 February 2024, MT Højgaard Holding has sold its 80% share of Faroese RTS Contractors to one of the company’s former minority shareholders, Andrias Lamhauge. The divestment follows the...
MT Højgaard Holding A/S: Solide resultater i en fokuseret koncern
February 22, 2024 02:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
ÅRETS RESULTATER MT Højgaard Holding skabte solide resultater i 2023 og tog vigtige skridt for at fokusere koncernen og skærpe profilen for den danske kerneforretning, der fortsatte den lønsomme...
MT Højgaard Holding A/S: Strong results in a focused Group
February 22, 2024 02:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
FULL-YEAR RESULTS MT Højgaard Holding generated strong results in 2023 and took important steps to focus the Group and sharpen the profile of our Danish core business, which continued to generate...
MT Højgaard Holding A/S: Telefonkonference 22. februar kl. 10.00 om årsrapport 2023
February 15, 2024 06:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding offentliggør årsrapporten 2023 den 22. februar 2024 og afholder samme dag kl. 10.00 (CET) en telekonference, hvor ledelsen fremlægger resultater og forventninger samt besvarer...
MT Højgaard Holding A/S: Conference call 22 February at 10.00 CET about FY 2023
February 15, 2024 06:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding releases its annual report for 2023 on 22 February 2024 and hosts a conference call at 10.00 (CET) that date at which the management will present the results and outlook before...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Property Development sælger erhvervsprojekt i Københavns Sydhavn
January 08, 2024 07:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Property Development har indgået aftale om salg af et erhvervsprojekt i Københavns Sydhavn. Salget omfatter grund, projektudvikling og totalentreprise...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Property Development sells business project in Copenhagen’s South Harbour
January 08, 2024 07:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding’s business unit MT Højgaard Property Development has entered into an agreement to sell a business project in Copenhagen’s South Harbour. The sale includes land, project development...
MT Højgaard Holding A/S: Ændring i MT Højgaard Holdings bestyrelse
December 29, 2023 08:46 ET | MT Højgaard Holding A/S
I forlængelse af gennemførelsen af salget af Scandi Byg (jf. investornyhed fra den 29. december 2023) er medarbejdervalgt medlem Stine Marie Søderdahl Friis udtrådt af bestyrelsen i MT Højgaard...
MT Højgaard Holding A/S: Change in MT Højgaard Holding’s board of directors
December 29, 2023 08:46 ET | MT Højgaard Holding A/S
Following completion of the sale of Scandi Byg (cf. investor news dated 29 December 2023), employee-elected board member Stine Marie Søderdahl Friis has left the board of directors of MT Højgaard...