MT Højgaard Holding A/S: Enemærke & Petersen udnytter købsoption på NemByg
June 07, 2024 02:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holdings forretningsenhed Enemærke & Petersen har indgået aftale med minoritetsaktionærerne i den Esbjerg-baserede entreprenørvirksomhed NemByg A/S om at købe deres 40% af aktierne i...
MT Højgaard Holding A/S: Enemærke & Petersen excercises call option for NemByg
June 07, 2024 02:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding’s business unit Enemærke & Petersen has entered into an agreement with the minority shareholders of Esbjerg-based construction group NemByg A/S for the acquisition of their 40%...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark vinder kontrakt på Valby Skybrudstunnel i partnerskab med Eiffage Group
May 27, 2024 02:45 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark og franske Eiffage Group er blevet valgt til at anlægge Valby Skybrudstunnel. Bygherrer er HOFOR A/S (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) og...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark wins contract for Valby cloudburst tunnel in partnership with Eiffage Group
May 27, 2024 02:45 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding’s business unit MT Højgaard Danmark and French Eiffage Group have been selected for the construction of Valby cloudburst tunnel. Developers are HOFOR A/S (Greater Copenhagen...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark skal bidrage til udbygning af elnettet i Vestdanmark
May 21, 2024 03:44 ET | MT Højgaard Holding A/S
Siemens Energy har valgt MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark som samarbejdspartner på en flerårig udbygning af elnettet i den vestlige del af Danmark. Simens Energy indgik i...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark will contribute to the expansion of the electricity grid in western Denmark
May 21, 2024 03:44 ET | MT Højgaard Holding A/S
Siemens Energy has selected MT Højgaard Holding’s business unit MT Højgaard Danmark as its partner for a multi-year expansion of the electricity grid in the western part of Denmark. Simens Energy...
MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S
May 17, 2024 14:16 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf....
MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A/S shares by senior management
May 17, 2024 14:16 ET | MT Højgaard Holding A/S
Statement of transactions by members of senior management and their related parties in shares, issued by MT Højgaard Holding A/S and related securities, cf. article 19 of the EU Regulation 596/2014. ...
MT Højgaard Holding A/S: Fortsat lønsom vækst i et vigende marked
May 16, 2024 02:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
RESULTATERNE I 1. KVARTAL 2024 De danske aktiviteter skabte fortsat lønsom vækst i et vigende marked i 1. kvartal. Der var god fremdrift i afviklingen af de internationale aktiviteter, som dog...
MT Højgaard Holding A/S: Continued profitable growth in a slowing market
May 16, 2024 02:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
FINANCIAL RESULTS: FIRST QUARTER OF 2024 The Danish activities continued to generate profitable growth in a slowing market in the first quarter. The winding up of the international activities...