Orkla ASA: Meldeplik
Orkla ASA: Meldepliktig handel – Aksjer til Ansatte 2020
September 14, 2020 01:00 ET | Orkla ASA
Det vises til børsmelding av 7. september 2020 om Aksjer til Ansatte 2020. Kjøpskurs, og følgelig antall aksjer ervervet av primærinnsidere, ble fastsatt på grunnlag av Orkla-aksjens sluttkurs 11....
Orkla ASA: Mandatory
Orkla ASA: Mandatory notification of trade – Shares for employees 2020
September 14, 2020 01:00 ET | Orkla ASA
Reference is made to the stock exchange notice of 7 September 2020 regarding Shares for Employees 2020. The buying price, and thereby the number of shares aquired by primary insiders, was fixed on...
Orkla ASA: Meldeplik
Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere
September 10, 2020 11:50 ET | Orkla ASA
Orklas konsernsjef, Jaan Ivar Semlitsch, har i dag den 10. september 2020 kjøpt 6.000 Orkla-aksjer på Oslo børs til en gjennomsnittskurs på 90,74 kroner per aksje. Semlitsch med nærstående eier etter...
Orkla ASA: Mandatory
Orkla ASA: Mandatory notification of trade – primary insiders
September 10, 2020 11:50 ET | Orkla ASA
Jaan Ivar Semlitsch, President & CEO of Orkla, has today, 10 September 2020, bought 6,000 Orkla shares at an average price of NOK 90.74 per share. The shares were acquired on the Oslo Stock...
Orkla ASA: Meldeplik
Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere
September 10, 2020 09:17 ET | Orkla ASA
Som det fremgår av instruks for valgkomiteen i Orkla ASA ("Orkla") forutsettes det at aksjonærvalgte styremedlemmer skal benytte minst 1/3 av brutto styrehonorar til erverv av aksjer i Orkla, inntil...
Orkla ASA: Mandatory
Orkla ASA: Mandatory notification of trade – primary insiders
September 10, 2020 09:17 ET | Orkla ASA
According to the instructions for the nomination committee of Orkla ASA (“Orkla”), shareholder-elected board members are required to use minimum 1/3 of their gross board fee to purchase shares in...
Orkla ASA: Meldeplik
Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere
September 09, 2020 06:37 ET | Orkla ASA
Liselott Kilaas, styremedlem i Orkla ASA, har i dag den 9. september 2020 kjøpt 2.200 Orkla-aksjer på Oslo børs til en gjennomsnittskurs på 91,08 kroner per aksje. Kilaas med nærstående eier etter...
Orkla ASA: Mandatory
Orkla ASA: Mandatory notification of trade – primary insiders
September 09, 2020 06:37 ET | Orkla ASA
Liselott Kilaas, Member of the Board of Orkla ASA, has today, 9 September 2020, bought 2,200 Orkla shares at an average price of NOK 91.08 per share. The shares were acquired on the Oslo Stock...
Orkla ASA: Meldeplik
Orkla ASA: Meldepliktig handel – Aksjer til Ansatte 2020
September 07, 2020 11:27 ET | Orkla ASA
Ansatte i mer enn 20 land har fått tilbud om å kjøpe Orkla-aksjer med rabatt, for alternativt NOK 7 500, NOK 11 250 eller NOK 22 500 (etter rabatt). Kjøpskurs vil være Orkla-aksjens sluttkurs 11....
Orkla ASA: Mandatory
Orkla ASA: Mandatory notification of trade – Shares for employees 2020
September 07, 2020 11:27 ET | Orkla ASA
Employees in more than 20 countries have been offered the opportunity to buy Orkla shares at a discount, for the amount of NOK 7 500, NOK 11 250 or NOK 22 500 (after discount). The purchase price will...