ZetaDisplays CEO Per
ZetaDisplays CEO Per Mandorf lämnar - Anders Olin utsedd till ny CEO.
October 23, 2023 02:00 ET | ZetaDisplay AB
Malmö -ZetaDisplay AB (publ) meddelar idag att Per Mandorf kommer att lämna sin roll som CEO efter mer än 4 framgångsrika år. Under hans tid har ZetaDisplay levererat imponerande organisk tillväxt,...
ZetaDisplay – CEO Pe
ZetaDisplay – CEO Per Mandorf steps down, Anders Olin appointed as new CEO.
October 23, 2023 02:00 ET | ZetaDisplay AB
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) today announce that Per Mandorf will be stepping down from his role as CEO after more than 4 successful years. During his tenure, ZetaDisplay has delivered impressive...
ZetaDisplay förvärva
ZetaDisplay förvärvar Peakmedia – Ett ledande österrikiskt digital signage företag
September 19, 2023 08:15 ET | ZetaDisplay AB
Malmö – ZetaDisplay AB (publ) förvärvar Peakmedia digital signage GmbH, ett ledande österrikisk digital signageföretag. Förvärvet är ett viktigt steg för ZetaDisplay för att ytterligare stärka...
ZetaDisplay acquires
ZetaDisplay acquires Peakmedia – A leading Austrian digital signage company
September 19, 2023 08:15 ET | ZetaDisplay AB
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) acquires Peakmedia digital signage GmbH, a leading Austrian digital signage integrator. The acquisition is a decisive step for ZetaDisplay towards further strengthening...
Delårsrapport Januar
Delårsrapport Januari - Juni 2023
August 31, 2023 02:00 ET | ZetaDisplay AB
Fortsatt tillväxt i SaaS-intäkter under andra kvartalet April – juni 2023 Nettoomsättningen var stabil mot fg år om 126.9 (126.0) MSEKSaaS intäkter ökade med 14.0% till 53.7 (47.1) MSEKARR...
Interim Report Janua
Interim Report January - June 2023
August 31, 2023 02:00 ET | ZetaDisplay AB
Continued growth in SaaS Revenue in the second quarter April – June 2023 Net sales were stable with last year at SEK 126.9 (126.0) millionSaaS revenues increased by 14.0% to SEK 53.7 (47.1)...
Kommuniké från årsst
Kommuniké från årsstämma i ZetaDisplay AB (publ)
June 21, 2023 15:00 ET | ZetaDisplay AB
ZetaDisplay AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 21 juni 2023 årsstämma. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihetStämman beslutade att...
Bulletin from the An
Bulletin from the Annual General Meeting of ZetaDisplay AB (publ)
June 21, 2023 15:00 ET | ZetaDisplay AB
The following resolutions were passed at the Annual General Meeting (the “AGM”) of ZetaDisplay (publ) (“the Company”) on 21 June 2023. Adoption of income statement and balance sheet and...
ZETADISPLAY AB (publ
ZETADISPLAY AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2023
May 31, 2023 02:00 ET | ZetaDisplay AB
Sammanfattning Januari - Mars 2023 Nettoomsättningen ökade med 7,5 % till 119,6 (111,2) MSEKSaaS-intäkter ökade med 6,4 % till 50,0 (47,0) MSEKEBITDA uppgick till 3,8 (5,4) MSEKJusterat för...
ZETADISPLAY AB (publ
ZETADISPLAY AB (publ) INTERIM REPORT 1 JANUARY – 31 MARCH 2023
May 31, 2023 02:00 ET | ZetaDisplay AB
Summary January - March 2023 Net sales increased by 7.5% to SEK 119.6 (111.2) millionSaaS revenues increased by 6.4% to SEK 50.0 (47.0) millionEBITDA amounted to SEK 3.8 (5.4) millionAdjusted...