Årsredovisningen för
Årsredovisningen för 2022 offentliggjord
April 28, 2023 02:00 ET | ZetaDisplay AB
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2022, avgiven av styrelsen, har offentliggjorts och finns bilagd denna pressrelease samt publicerats på koncernens IR...
Annual Report 2022 p
Annual Report 2022 published
April 28, 2023 02:00 ET | ZetaDisplay AB
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) announces that the Annual Report for 2022 (in Swedish), provided by the board of directors, is now released and attached to this pressrelease and published on the Group's...
Bokslutskommuniké 20
Bokslutskommuniké 2022
February 28, 2023 02:00 ET | ZetaDisplay AB
Stark tillväxt och fortsatta investeringar Oktober - december 2022 Nettoomsättningen ökade med 36,8 % till 167,4 (122,4) MSEK. Justerat för valutaeffekt ökade omsättningen med 27,6%...
Year end report 2022
Year end report 2022
February 28, 2023 02:00 ET | ZetaDisplay AB
Strong growth and continued investments October - December 2022 Net sales increased by 36.8 % to SEK 167.4 (122.4) million. Adjusted for currency effects, sales increased by 27.6% to SEK 166.9...
ZetaDisplay meddelar
ZetaDisplay meddelar att villkoret för frivilligt inlösen av utestående obligationer har uppfyllts
February 15, 2023 08:00 ET | ZetaDisplay AB
ZetaDisplay meddelar att villkoret för frivilligt inlösen av utestående obligationer har uppfyllts Malmö, 15 februari 2023 ZetaDisplay AB (publ) (“Emittenten”) bekräftar att finansieringsvillkoret...
ZetaDisplay gives no
ZetaDisplay gives notice that the condition for voluntary total redemption of its outstanding bonds has been satisfied
February 15, 2023 08:00 ET | ZetaDisplay AB
ZetaDisplay gives notice that the condition for voluntary total redemption of its outstanding bonds has been satisfied Malmö, 15 February 2023 ZetaDisplay AB (publ) (the “Issuer”) confirms that...
ZetaDisplay emittera
ZetaDisplay emitterar nya seniora säkerställda obligationer och avser att återlösa sina seniora icke-säkerställda obligationer
February 01, 2023 12:00 ET | ZetaDisplay AB
ZetaDisplay emitterar nya seniora säkerställda obligationer och avser att återlösa sina seniora icke-säkerställda obligationer Malmö, 1 februari 2023 ZetaDisplay AB (publ) (“Emittenten”) har...
ZetaDisplay successf
ZetaDisplay successfully issues new senior secured bonds and intends to redeem its senior unsecured bonds
February 01, 2023 12:00 ET | ZetaDisplay AB
ZetaDisplay successfully issues new senior secured bonds and intends to redeem its senior unsecured bonds Malmö, 1 February 2023 ZetaDisplay AB (publ) (the “Issuer”) has successfully priced...
ZetaDisplay har säkr
ZetaDisplay har säkrat finansiering för att hantera sitt kommande obligationsförfall
January 24, 2023 03:00 ET | ZetaDisplay AB
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL ELLER TILL NÅGON PERSON SOM ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, ELLER FÖR RÄKNING ELLER NYTTA AV AMERIKANSKA PERSONER (U.S. PERSONS, ENLIGT...
ZetaDisplay has secu
ZetaDisplay has secured financing for its upcoming bond maturity
January 24, 2023 03:00 ET | ZetaDisplay AB
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S...