Terranet-Primary-Dark.png
Terranet has conducted prototype tests of BlincVision in a vehicle outdoors during the second quarter
July 02, 2024 07:30 ET | Terranet
The initial system integration in a vehicle has been completed, along with the first prototype tests of BlincVision in a vehicle outdoors. These tests mark a significant step forward in the...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet har under andra kvartalet genomfört prototyptester av BlincVision i bil utomhus
July 02, 2024 07:30 ET | Terranet
Initial systemintegration i bil är slutförd och nu även de första protyptesterna av BlincVision i bil utomhus. Dessa tester markerar ett stort steg framåt i utvecklingsprocessen mot en färdig produkt....
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet extends part of loan
June 27, 2024 09:15 ET | Terranet
Terranet has today agreed with the current lenders on an extension of part of the existing loan totalling SEK 8 million. The loan runs for an additional twelve months with a maturity date of June 30,...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet förlänger del av lån
June 27, 2024 09:15 ET | Terranet
Terranet har idag kommit överens med nuvarande långivare om en förlängning av en del av det befintliga lånet totalt uppgående till 8 MSEK. Lånet löper på ytterligare tolv månader med förfallodatum den...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet selected by MobilityXlab for collaboration with leading companies in the automotive industry
June 25, 2024 09:30 ET | Terranet
After an extensive selection process with over 100 applicants from 14 countries, Terranet has been chosen to participate in MobilityXlab's prestigious collaboration program starting in August 2024....
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet utvalt av MobilityXlab för samarbete med ledande företag inom fordonsindustrin
June 25, 2024 09:30 ET | Terranet
Efter en omfattande urvalsprocess med över 100 sökande från 14 länder, har Terranet blivit utvalt att delta i MobilityXlabs prestigefyllda samarbetsprogram med start i augusti 2024. Programmet ger...
Terranet-Primary-Dark.png
Warrants of series TO7 were subscribed to approximately 95 percent and Terranet receives approximately SEK 12.6 million
June 05, 2024 02:00 ET | Terranet
Terranet AB (publ) ("Terranet" or the "Company") today announces the outcome of the exercise of warrants of series TO7. In total, 173,029,725 warrants of series TO7 were exercised, corresponding to...
Terranet-Primary-Dark.png
Teckningsoptioner av serie TO7 nyttjades till cirka 95 procent och Terranet tillförs cirka 12,6 MSEK
June 05, 2024 02:00 ET | Terranet
Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7. Totalt nyttjades 173 029 725 teckningsoptioner av serie TO7, motsvarande...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet in collaboration with leading vehicle manufacturers and major suppliers for improved traffic safety
May 29, 2024 02:30 ET | Terranet
AstaZero*, in collaboration with several partners, including Terranet AB and Trafikverket, is launching a new project aimed at significantly improving traffic safety for automated vehicles. The...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet i gemensamt projekt med ledande fordonstillverkare och större underleverantörer för förbättrad trafiksäkerhet
May 29, 2024 02:30 ET | Terranet
AstaZero*, i samarbete med flera partners, däribland Terranet AB och Trafikverket, lanserar ett nytt projekt med målet att kraftigt förbättra trafiksäkerheten för automatiserade fordon. Projektet...